Kovšu ezera apkārtnē 23. jūlijā ir pabeigti būvdarbi, kas notika projektā “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” (Nr. 5.6.2.0/18/I/005). Pašlaik tiek gatavoti dokumenti, lai objektu nodotu ekspluatācijā.

Projekts tika finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un Rēzeknes pilsētas domes finanšu līdzekļiem. Būvniecības dalībnieku – pašvaldības speciālistu, būvdarbu veicēja, būvuzrauga un autoruzrauga sadarbība izrādījusies veiksmīga – degradētā teritorija pilsētas centrā pārvērsta par skaistu, sakārtotu vietu. Visas iesaistītās puses ir gandarītas par paveikto, darbs paveikts laikā. Izpildīts projekta mērķis – sekmēta uzņēmējdarbības vides attīstība Rēzeknes pilsētas teritorijā, uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un sekmējot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Būvdarbus objektā veica SIA “Latgalija”, būvuzraudzību nodrošināja Pilnsabiedrība “Akorda & FirmaL4”, būvprojekta autors SIA “5. iela”.

Projektā paveiktais:

  • izbūvēta publiskā infrastruktūra ar nepieciešamajām inženiertīkliem un komunikācijām;
  • nodrošināta droša vides pieejamība, veicinot veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu un atpūtu;
  • uzbūvētas trīs jaunbūves – kafejnīcas ēka, laivu māja un kempinga administratīvā ēka u.c.

Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmajā atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?