Daudzi rēzeknieši jau ir pamanījuši, ka Rīgas ielā ir sākušies remontdarbi. Atgādināsim, ka jūnija sākumā Rēzeknes pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA “Ceļi un Tilti” par Rīgas ielas pārbūvi 2,6 km garumā, bet augusta sākumā tika izsniegta būvatļauja.

Rīgas iela tiks pārbūvēta divos posmos. Pirmajā posmā – no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viļakas ielai – pamazām tiek organizēti ceļa trases uzmērīšanas un nospraušanas darbi, koku un krūmu ciršana, zemes un apauga noņemšana un transportēšana uz atbērtni. Šajā posmā būvdarbi ilgs līdz nākamā gada decembrim. Projektā ir plānots uzklāt jaunu asfaltbetona segumu, ir paredzēta inženierkomunikāciju rekonstrukcija. Tāpat arī tiks nomainīti esošie gaismekļi uz gaismu izstarojošām diodēm, sakārtotas autobusu pieturvietas, aprīkojot tās ar pasažieru paviljoniem, soliņiem un atkritumu urnām. Patīkamas izmaiņas skars arī apvienoto gājēju-velosipēdistu celiņu visā posma garumā.

Savukārt otrajā posmā no N.Rancāna ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei ir paredzēta ceļa seguma pārbūve, izmantojot asfalta reciklēšanas tehnoloģiju, kur vecā asfalta kārta tiek uzirdināta, masai pievienoti nepieciešamie materiāli, un tā tiek ieklāta atpakaļ seguma apakškārtās. Šajā posmā ir paredzēta jauna asfalta virskārta un gājēju celiņu atjaunošana vietās, kur tas nolietojies. Darbus posmā no N.Rancāna ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei plānots pabeigt šī gada decembrī. Šis ceļa posms netiks slēgts transporta un gājēju kustībai.

Saskaņā ar būvuzņēmēja sniegto informāciju septembra vidū satiksmei tiks slēgts Rīgas ielas pirmais posms – no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viļakas ielai. Transporta un gājēju kustība tiks organizēta pa Dzelzceļnieku ielu, Atbrīvošanas aleju un Viļakas ielu. Iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties par piekļuvi saviem nekustamajiem īpašumiem, jo būvuzņēmējs nodrošinās caurlaides. Tāpat uz kādu laiku tiks mainīta pa Rīgas ielu kursējošā sabiedriskā transporta kustības shēma un saraksts.

Kā informēja Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja Karmena Kotāne, Rīgas ielas rekonstrukciju visā garumā pilnībā plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām.

Kopējā līguma summa ir 2 096 918 eiro. Rīgas ielas abu posmu pārbūve ir iekļauta projekta “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” aktivitātēs, kas tiks īstenotas specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 programmā “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?