Maijā tika pabeigti būvdarbi objektā Zemnieku ielas 16A un tika izveidots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd notiek objekta nodošanas ekspluatācijā process, kā arī jaunizveidoto centru aprīkošana.

Šī gada vasarā ir uzsākti būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 151-3A. Dzīvoklis tiks atjaunots un aprīkots, lai nodrošināt grupu dzīvokļa pakalpojumu 2 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvdarbu veicējs SIA “Inteco Wood”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”. Līguma izpildes termiņš – 3 mēneši.

Tajā pašā laikā turpinās pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 147A, kurā tiks izveidoti 16 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Objekts Viļānu ielā 10, kurā augusta sākumā Labklājības ministrijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā tika reģistrēti divi jauni pakalpojumi – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem plāno atvērt durvis klientiem jau septembrī.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050) kopējās izmaksas – 2 568 543,29 eiro, no tām ERAF finansējums – 1 700 520,41 eiro.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

Jekaterina Jefremova, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?