Operatīvo dienestu automašīnu piekļuve notikuma vietai iekšpagalmos joprojām sagādā problēmas ugunsdzēsējiem, glābējiem, ārstiem, kā arī atkritumu vedējiem. Pārāk tuvu novietotas automašīnas neļauj piekļūt mājai. Taču brauktuves brīvajai daļai jābūt ne šaurākai par trīs metriem. Ja starp stāvošām automašīnām attālums ir mazāks, ugunsdzēsēju transports tur izbraukt nevarēs un apgrūtinātās piekļuves dēļ tiks zaudēts laiks, lai glābtu cilvēku dzīvību un īpašumu. Glābēji ar šādu situāciju saskaras regulāri un tas būtiski apgrūtina operatīvo darbu.

Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” paredz: ja ar ceļazīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt aizliegts:

  • vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;
  • krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.).

Latvijā piebraukšanas iespējas ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai nodrošina atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem un Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””. Šo noteikumu 37. punktā par piebraucamajiem ceļiem teikts — ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums ir vismaz 3,5 metri, augstums — vismaz 4,25 metri. Pārbūvējamām, atjaunojamām un restaurējamām būvēm atļauts saglabāt esošos caurbrauktuvju gabarītus.

Lai mudinātu autovadītājus novietot transporti pareizi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests septembrī sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldību veiks pārbaudes daudzdzīvokļu pagalmos un krustojumos, lai apzinātu Rēzeknes pilsētas drošības situāciju ugunsdrošības jomā. Nepareizi stāvēšanai novietotajām, operatīviem dienestiem traucējošajām automašīnām uz logiem tiks novietoti paziņojumi.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?