Rēzeknes 5. vidusskolā šā gada jūnijā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts “I.am.I”. Projekta mērķis – veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši (no 7. līdz 9. klasei) apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projektā pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Aktivitāte “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni, kā pārvaldīt savas personīgās finanses. Jaunieši uzzināja, kas ir “žurkas skrējiens”, būvēja kāpnes uz finansiālo brīvību, definēja ienākumus, lai tos sadalītu pasīvajos un aktīvajos. Skolēni mācījās pelnīt, tērēt, krāt un dalīties!

Projekta īstenošanas laikā jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātes dienā “ES un ķermenis” jaunieši apguva prasmes veselīga dzīvesveida organizēšanā – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu. Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena un savas fiziskās formas savstarpēju saikni.

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši vairoja pārliecību par sevi, centās pārvarēt bailes, publiski uzstājoties, apguva labas prezentācijas prasmes. Noslēguma nodarbībā piedalījās konditorejas meistarklasē un gatavoja Pavlovas kūkas. Projekta noslēgumu jaunieši atzīmēja ar kopīgu kliņģera baudīšanu.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem. Īpaša aktivitāte un iesaistīšanās bija vērojama riska grupas jauniešu vidū.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā “IAMI projekts” un Instagram lapā “IAMI_projekts”.

Liels paldies Rēzeknes 5. vidusskolai, īpaši skolotājai Indrai Čiževskai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies “Pumpurs” un Rēzeknes pilsētas pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja biedrība “IN-LAAT”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?