Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Vasaras sezonas rezultāti, konsolidētais pārskats, līdzekļu ekonomija, papildus teritoriju iespējamā labiekārtošana Pleskavā un projekta pagarināšana, jo ir aizkavējusies divu Rēzeknes zemesgabalu attīstības tehniskās dokumentācijas izstrāde. Šīs un citas tēmas tika apspriestas projekta “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās” (LV-RU-021) darba grupas tikšanās laikā, kas notika tiešsaistē 31. augustā. Bez darba jautājumiem, kuriem bija nepieciešams steidzams risinājums, projekta partneri dalījās viedokļos par to, kādā mērā pandēmija ir ietekmējusi projekta īstenošanas gaitu, un atzina, ka personīgas tikšanās ar partneriem un sakaru veidošana, pamatojoties uz projektā iesaistīto cilvēku stiprām draudzības saitēm, ir ļoti svarīga pārrobežu sadarbības projektu sastāvdaļa. Tomēr gan Pleskavā, gan Rēzeknē cer, ka priekšā būs jauni kopīgi projekti un personīgas pleskaviešu un rēzekniešu tikšanās atkal būs iespējamas.

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris), www.rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?