Attaisīts ūdens krāns

Domes sēdē 9. septembrī deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17 “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”.

Līdzīgi noteikumi jau tika pieņemti 2019.gadā, bet sakarā ar to, ka plānoto grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, noteikumi tika izstrādāti un apstiprināti jaunā redakcijā.

Būtiskākās izmaiņas skar pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu, kas ir ievērojami palielinājies. Tiklīdz jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc tam, kad atzinumu par tiem būs devusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, daudzbērnu ģimenes, trūcīgie un maznodrošinātie pilsētas iedzīvotāji, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, un personas, kuru ģimenē ir cilvēks ar 1. vai 2. grupas invaliditāti (kura deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, kur nepieciešams veikt pieslēgumu un viņš tur faktiski dzīvo), varēs saņemt līdzfinansējumu 90% apmērā no pieslēguma izmaksām, bet ne vairāk kā 4000 eiro. Agrāk šīs summas “griesti” minētajām iedzīvotāju grupām bija 2500 eiro.

Tāpat ir palielinājies procentuālais apmērs un līdzfinansējuma summa visiem pārējiem nekustamā īpašuma īpašniekiem Rēzeknē, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrībām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēgšanai pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Ja agrāk tika paredzēts līdzfinansējums 20% apmērā no pieslēguma izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro, tad saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai savai mājai varēs saņemt līdzfinansējumu 55% apmērā no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2400 eiro.

Turklāt jaunajā noteikumu redakcijā ir precizēts saraksts ar dokumentiem, kurus jāiesniedz, lai pieprasītu līdzfinansējumu. Jāatzīmē, ka nepieciešamo dokumentu saraksts ir kļuvis īsāks un iesniegumu noformēt būs vēl vieglāk. Lai saņemtu konsultāciju par iespējām pieslēgt māju centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un saņemt tam pašvaldības līdzfinansējumu, zvaniet pa tālruni 646 24729 (SIA “Rēzeknes ūdens” ražošanas tehniskā daļa).

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?