Ar Rēzeknes valstspilsētas domes 2021. gada 9. septembra lēmumu (prot. Nr. 84, protokols Nr. 8, 2. punkts) aktualizēts Rēzeknes valstspilsētas attīstības programmas Investīciju plāns.

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments septiņu gadu laika posmam. Ņemot vērā valstī notikušo administratīvi teritoriālo reformu un izmaiņas attīstības plānošanas normatīvajā regulējumā, Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014-2020. gadam darbības termiņš tika pagarināts līdz 2022. gadam.

Attīstības programma nodrošina līdzsvarotu Rēzeknes valstspilsētas teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei, atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem. Investīciju plāns parasti tiek veidots triju gadu laika posmam. Investīciju plānu ik gadus aktualizē un tajā iekļautos projektus apstiprina dome, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās programmas un pašvaldības budžeta iespējas, nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu.

Izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai aktualizētajā Investīciju plānā tika ietverti papildus ieguldījumi, kuri nepieciešami pašvaldībai laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam. Investīciju plānā tika iekļautas arī projektu idejas, par kuru realizācijas iespējām tiks lemts, atkarībā no pieejamā finansējuma.

Domes lēmums

Domes lēmuma pielikums

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?