Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība informē, ka ar Rēzeknes valstspilsētas domes 2021.gada 9.septembra sēdes lēmumu Nr. 85 (protokols Nr.8, 3.punkts) uzsākts darbs pie  lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rēzeknē ar kadastra Nr. 21000030119 izstrādes.

Lokālplānojuma izstrādi ierosināja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, kas ir nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 2100 003 0119 īpašniece. Šajā teritorijā pašvaldība ir ieplānojusi daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa apbūvi.

Lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai mainītu noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), precizētu izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus šajā teritorijā, detalizēti noteiktu transporta kustības, infrastruktūras un teritorijas labiekārtojuma risinājumus, kā arī apbūves nosacījumus un rādītājus.

Lokālplānojuma teritorijas kopējā  platība ir 4,7838 m2.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un Attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska.

Lēmums

1 Comment
  1. K 11 mēnešiem atpakaļ

    Ceramsk, ka “plānotā iela E” tiks novilkta taisna un perpendikulāri Maskavas ielai, nevis pa, tā saucamo, “zirgu ceļu”.
    Būs vieglāk gan uzbūvēt, gan vēlāk rekonstruēt un uzturēt.
    Šaubos vai to stūri tāpat varēs kur izmantot, ja neskaita – iestādīt kokus.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?