Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs darbu uzsāka 1996. gada 25. martā, tobrīd ar nosaukumu “Bērnu patversme”. Svarīgākais tā uzdevums bija nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tas ir, mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Pēdējo gadu laikā bērnu tiesību aizsardzības jautājumam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, tiek pilnveidota bērnu tiesību aizsardzības sistēma, iesaistoties plašam atbildīgo institūciju lokam (bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, pašvaldībām, valsts policijai, izglītības un ārstniecības iestādēm u.c.), aktīvāk bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā iesaistās arī sabiedrība. Īstenojot pasākumus bērnu tiesību aizsardzības jomā, ir rastas iespējas intensīvākam darbam ar bērna bioloģisko ģimeni, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpē, un lielākas iespējas bērnam nodrošināt ģimenisku vidi – audžuģimenē vai pie aizbildņa. Rezultātā bērnu, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Bērnu sociālo pakalpojumu centrā, skaits ir būtiski samazinājies, pašlaik pakalpojumu saņem divi bērni.

Līdz ar to, izvērtējot centra darbību, sniegto sociālo pakalpojumu pieprasījumu un šo pakalpojumu sniegšanas iespējas, darbības nodrošināšanai nepieciešamos resursus, Rēzeknes valstspilsētas dome pieņēma lēmumu ar 2021. gada 1. novembri likvidēt Bērnu sociālo pakalpojumu centru. Likvidācija neietekmēs pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstu, bērnu ārpusģimenes aprūpe nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta, slēdzot līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, tāpat pārvalde “Sociālais dienests” turpinās sniegt krīzes centra pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Bērnu sociālo pakalpojumu centra kā ārpusģimenes aprūpes institūcijas slēgšana ir pozitīvs signāls bērnu pamattiesību ievērošanā. Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz ģimeni. Atbildīgās institūcijas ir paveikušas lielu darbu, un tas nebūt nav beidzies, tomēr vislielāko pateicību ir pelnījuši tie līdzcilvēki (ģimenes), kas var, grib un nebaidās palīdzēt bērniem nodrošināt laimīgu bērnību, uzņemt un aprūpēt viņus savā ģimenē, atbalstīt grūtībās nonākušās ģimenes.

Šo 25 gadu laikā Bērnu sociālo pakalpojumu centrs ir piedzīvojis dažādus notikumus savā darbībā – gan pozitīvus, gan ne tik labas, tomēr tā bija vieta, kur bērni saņēma patvērumu. Paldies gan esošajiem, gan bijušajiem darbiniekiem par ieguldījumu centra darbā!

Inese Dukaļska, Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītāja vietniece

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?