Rēzeknes valstspilsētas dome 2021. gada 23. septembrī pieņēma lēmumus par grozījumiem iepriekš apstiprinātajos domes lēmumos, kas saistīti ar Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi. Lēmumos bija nepieciešams veikt precizējumus un redakcionālas korekcijas, jo šī gada 1. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam paredzēja Varakļānu novada patstāvību. Plānošanas dokumentu darba uzdevumos ir precizēti dokumentu izstrādes termiņi, ņemot vērā iepirkuma rezultātus par plānošanas dokumentu izstrādi. Attīstības plānošanas dokumenti noteiks abu pašvaldību ilgtermiņa attīstības redzējumu, kā arī vidēja termiņa attīstības virzienus un uzdevumus.

Izstrādes laikā ir paredzēti dažādi pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības līdzdalību un iesaisti. Darbs tiks organizēts piecās tematiskajās darba grupās:

  • izglītības, kultūras un sporta;
  • sociālās aizsardzības, veselības un drošības;
  • ekonomiskās attīstības;
  • vides, infrastruktūras un mobilitātes;
  • pārvaldības un sadarbības darba grupā.

Abu plānošanas dokumentu izstrāde ilgs līdz 2022.gada novembrim, bet to pirmās redakcijas jāsagatavo līdz 2022. gada jūnijam.

Rēzeknes valstspilsētas dome aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskā sektora pārstāvjus pieteikties dalībai darba grupās līdz 20. oktobrim. Pieteikties var gan elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@rezekne.lv, gan rakstot Rēzeknes valstspilsētas domei (Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601), norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu.

2021. gada 23. septembra domes lēmums Nr. 120 (protokols Nr.10, 19.punkts) “Par grozījumiem lēmumā Nr.1573 “Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu”“.

2021. gada 23. septembra domes lēmums Nr. 121 (protokols Nr.10, 20.punkts) “Par grozījumiem lēmumā Nr.1574 “Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”“.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?