Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība īsteno projektu ”Domā – Mācies – Dari”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.2. Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projektu konkursā.

Projekta mērķis ir uzlabot, aktivizēt skolu un citu izglītības iestāžu pašpārvalžu darbu ar  jauniešiem, tādējādi paaugstinot pašpārvaldes kapacitāti, izstrādājot ilgtspējīgu starpinstitucionālu sadarbības modeli. 13. un 14. oktobrī tika organizēti semināri jauniešiem un skolotājiem, jauniešu “iedvesmotājiem”, karjeras konsultantiem – personām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem to kapacitātes stiprināšanai, lai turpmāk varētu kvalitatīvi darboties JD, Jauniešu centrā un skolēnu pašpārvaldēs, tika veidota izpratne par līdzdalību, tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes. Pasākums tika plānots pirms 8. oktobra līdz ar to notika kā hibrīdpasākums, klātienē drošā režīmā un neklātienē Zoom platformā. Nākamās apmācības pašpārvaldēm notiks 27. un 28. oktobrī tiešsaistē.

Projektā iesaistītie sadarbības partneri: Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes skolas un Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvalde.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?