5. vidusskola. 5vsk

Septembra beigās pašvaldība saņēma kolektīvo vēstuli (5. vidusskolas absolventi, skolēni un vecāki – 511 paraksti un domes deputāti: Ināra Groce, Voldemārs Platacis, Leila Rasima, Jāzeps Korsaks, Juris Guntis Vjakse) par vidusskolas statusa saglabāšanu Rēzeknes 5. vidusskolai.

Noprotams, ka runa ir par 2020. gada 13. februārī pieņemtā Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr. 1077 “Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju” 2. punkta atcelšanu. Pašvaldība atgādina, ka tas bija ilgi apspriests, pārdomāts un tālredzīgs lēmums, kas balstīts uz vairākiem ārējiem (valsts pieņemtie lēmumi, dokumenti) un iekšējiem (pilsētas izglītības sistēmas attīstības analīzes rezultāti) faktoriem.

Likumdošanā noteiktajos termiņos pašvaldība sagatavoja detalizētu atbildi uz kolektīvo vēstuli, norādot faktorus, kas pirms diviem gadiem izraisīja lēmuma pieņemšanu par pilsētas skolu reorganizāciju, un iespējamos risinājumus, lai 5. vidusskola saglabātu savu statusu.

Pirmkārt, lēmuma pieņemšanas brīdī izglītojamo skaits 10.–12. klasēs 2019./2020. m.g. Rēzeknes 2. vidusskolā, Rēzeknes 3. vidusskolā, Rēzeknes 5. vidusskolā, Rēzeknes 6. vidusskolā, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā bija 561 izglītojamais, patreiz izglītojamo skaits 10.–12. klasēs 2021./2022. m.g. Rēzeknes valstspilsētas vidusskolās ir 478 (divu gadu laikā samazinājums par 83 izglītojamiem).

Otrkārt, šobrīd minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē pašvaldību (valstspilsētas) izglītības iestāžu vidējās izglītības klašu grupās ir 120 izglītojamie, valstspilsētu ģimnāzijās – 170 izglītojamie.

Treškārt, pieaug izglītojamo skaits, kuri pēc 9. klases (pamatizglītības ieguves) izvēlas izglītību turpināt profesionālās izglītības iestādēs un tehnikumos, rādītājam pašvaldībā sasniedzot apmēram 40% (arodskolas) pret 60% (vidusskolas). Valsts izglītības pamatnostādnēs plānotais sadalījums ir 50% pret 50%. Tieši Ziemeļu rajonā atrodas Rēzeknes tehnikums, kur var iegūt ne vien pilnvērtīgu vidējo izglītību, bet arī konkurētspējīgu profesiju.

Ceturtkārt, Rēzeknes 6. pamatskolas vadības viedoklis par divu skolu apvienošanu Ziemeļu mikrorajonā ir negatīvs, skolas vadība uzskata, ka godprātīgi tika veiktas visas darbības saistībā ar 2020. gada 13. februārī pieņemtā Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr. 1077 “Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju” izpildi un reorganizācijas process minētajā skolā ir pabeigts. Cita veida reorganizācijas iespējas iestādes vadība izslēdz.

Piektkārt, Rēzeknē ir ļoti labi izstrādāta sabiedriskā transporta shēma un kustības saraksts un ir ļoti laba satiksme starp centru un Ziemeļu rajonu, turklāt skolēniem braukšana ir bez maksas. Bez tam nākamajā gadā pašvaldība investēs līdzekļus, lai ierīkotu drošu dzelzceļa pāreju.

Pašvaldība ir gatava pieņemt lēmumus, kas minēti 27.09.2021. iesniegtajā kolektīvajā vēstulē par vidusskolas statusa saglabāšanu Rēzeknes 5. vidusskolai, ja valsts līmenī tiktu mainīti normatīvie akti, kas regulē izglītības iestāžu piepildījuma kvantitatīvos rādītājus un paredzētu valsts dalību iestāžu mērķdotācijas nodrošināšanā.

Vēl viens no pašvaldības piedāvājumiem izglītības iestāžu optimizācijas sakarā pirms vairākiem gadiem bija sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) Rēzeknes 5.vidusskolu veidot par Tehnoloģiju vidusskolu un tādējādi attīstīt plašākas sadarbības iespējas starp Rēzeknes pilsētu un RTA. Tomēr RTA izvēlējās citu ceļu – veidot jaunu izglītības iestādi – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu (ATV), tādējādi radot vēl lielāku izglītojamo izsijāšanu pa dažādām skolām un palielinot pašvaldības vidusskolu pastāvēšanas risku. Viens no ceļiem uz Rēzeknes 5. vidusskolas saglabāšanu varētu būt minēto izglītības iestāžu – Rēzeknes 5. vidusskolas un ATV apvienošana, ar spēcīgu pamatizglītības bāzi un RTA atbalstu, plašām sadarbības un attīstības iespējām.

Principā, skolēnu skaits pilsētas vidusskolās var palielināties uz novada vidusskolu reorganizācijas (likvidācijas) rēķina, bet dome nevarēja saņemt atbildi no Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētāja Monvīda Švarca par plāniem attiecībā uz novada skolu tālāko darbību, tāpēc nākas operēt ar tiem skaitļiem, kas ir mūsu rīcībā. Un, pat ja nākotnē Rēzeknes Ziemeļu rajonā parādīsies jauns dzīvojamais masīvs, kas paredzēts 400 ģimenēm, tad visdrīzāk mums nāksies vispirms risināt jautājumu par papildus vietām bērnudārzos.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?