SIA „Rēzeknes Ūdens” ir izstrādājusi dzeramā ūdens patēriņa samazināšanas programmu, kuras ietvaros uzsākta individuālo dzīvojamo māju ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu pilnīga inventarizācija. Uzņēmuma darbiniekiem veicot ikdienas profilaktisko maģistrālo ūdensvada vai kanalizācijas tīklu apkopes, nereti konstatē nelegālus dzīvojamo māju pieslēgumus, kas patvaļīgi ierīkoti maģistrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūves laikā un to īpašniekiem nav noslēgti ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi ar SIA „Rēzeknes Ūdens”.

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina dzīvojamo māju īpašniekus būt atbildīgiem un labprātīgi līdz šī gada 30. decembrim legalizēt nenoformētos individuālo dzīvojamo māju pieslēgumus, un noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā tiks piemērota maksa par pieslēgumu: ūdens – 80 eiro ar PVN, kanalizācija – 42 eiro ar PVN.

Pretējā gadījumā, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53. punktu SIA „Rēzeknes Ūdens” ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Minētie MK noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu. Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina, izmantojot sekojošu formulu: Q = π x d2/4 x v, kur  Q – ūdens caurplūdums (m3/s); π – matemātiskā konstante (3,14); d – cauruļvada iekšējais diametrs (m); v – ūdens tecēšanas ātrums (0,8 m/s).

Saskaņā ar aprēķinu formulu sniedzam soda naudas praktisku aprēķina piemēru par nenoformēta ūdensvada vai kanalizācijas pieslēguma izmantošanu. Q = 3,14 x 252/4 x 0,8 = 392.5 m3/s konvertējam kubikmetros stundā 1,41 (m³/h) pārrēķinām kubikmetros diennaktī 33,91 (m³/dnn), reizinām ar viena kubikmetra cenu atkarība no dzīvojamās labiekārtošanas grupas no  0,52 līdz 1,60 eiro, iegūstam viena mēneša soda naudas aprēķinu, kas sastāda no 529 līdz 1627,78 eiro.

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmo daļu, pēc 2022. gada 1. janvāra konstatētie nelegālie individuālie dzīvojamo māju pieslēgumi tiks atslēgti līdz soda naudas nomaksai un pieslēguma dokumentu sakārtošanai. Tas ir iesniegums, topogrāfija, projekts, izpilddokumentācija, pieslēguma apmaksa.

SIA „Rēzeknes Ūdens” administrācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?