lapas

Katru rudeni daudziem rēzekniešiem atkal kļūst aktuāls jautājums par nokritušo lapu vākšanu viņu īpašumam piegulošajās koplietošanas teritorijās. Kuram gan jānovāc un jāizved lapas šādās teritorijās?

Saskaņā ar 2019. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, laikā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim īpašumam piegulošo koplietošanas teritoriju uzturēšanu un kopšanu veic personas, kas ir par to atbildīgas, ir to īpašnieki. Nosacīti ziemas periodā (no 1. novembra līdz 31. martam) par šo teritoriju sakopšanu un uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība.

Pašvaldības saistošie noteikumi atļauj kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus (lapas) sava privātīpašuma teritorijā, ja tas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību. Pārējos gadījumos lapas jāsavāc kaudzēs, kuras pašvaldība izvedīs, atbilstoši grafikam. Vēršam uzmanību uz to, ka pamatā lapu izvešana notiek pēc to nokrišanas līdz novembra vidum.

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz atvieglojumus privātmāju īpašniekiem, kuriem ir veselības problēmas, un kuru ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru un ja šīs personas ir atsevišķi dzīvojoši pensionāri, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti (I, II grupa) vai vientuļas darba spējīgas personas atveseļošanās periodā.

Ja lapas privātīpašumam piegulošajās koplietošanas teritorijās laikus netiks savāktas kaudzēs, tad lieta par pašvaldības saistošo noteikumu normu neievērošanu var tikt nodota izskatīšanai Administratīvajai komisijai.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?