trotuārs. rakšana

Lai rakšanas, inženierkomunikāciju demontāžas vai pārbūves un citu līdzīgu būvdarbu procesā saglabātu un pasargātu pilsētas zaļās zonas, Pilsētvides un attīstības pārvalde slēdz vienošanos ar darbu izpildītājiem. Pēc darbu pabeigšanas pārraktā vieta jāatjauno norādītajā termiņā.

Izjauktās asfalta seguma kārtas atjaunošana pēc rakšanas darbiem vienmēr bijusi aktuāla problēma pilsētā. Darbu veicēji bieži vien neievēroja termiņus un pēc tam arī neatjaunoja ceļa segumu. Varēja tikt pārkāptas arī ceļa seguma atjaunošanas kvalitātes prasības. Tas viss negatīvi ietekmē pilsētas veidolu un satiksmes drošību gan šoferiem, gan gājējiem.

Līdz ar to pagājušā gada nogalē domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.25 “Par rakšanas darbu veikšanu Rēzeknes pilsētā”, paredzot, ka, noteikumiem stājoties spēkā, pirms rakšanas darbu uzsākšanas pašvaldības zemesgabalā darbu veicējam būtu jāiesniedz domē attiecīgs pieteikums un jānoslēdz atsevišķa vienošanās. Bez šādas vienošanās fiziska vai juridiska persona nebūtu tiesīga uzsākt darbus, pretējā gadījumā to varētu saukt pie administratīvās atbildības par normu neievērošanu. Izstrādātie saistošie noteikumi tika nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kuras speciālisti tos neapstiprināja. Tā kā noteikumu galvenais mērķis bija paredzēt domei iespēju kontrolēt un operatīvi reaģēt uz situācijām, kad ceļa vai ietves posms paliek pārrakts un nesakārtots vairākus mēnešus, tika nolemts noteikumu vietā izstrādāt vienošanos, kas ļauj risināt jautājumus civiltiesiskā kārtībā.

“Esam izstrādājuši vienošanos, ko paraksta Pilsētvides un attīstības pārvalde un interesents, kurš vēlas veikt rakšanas darbus uz pašvaldības zemes,” stāsta pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs. “Vienošanās atrunā šādu darbu veikšanas nosacījumus, darbu veikšanas termiņus un zaļās zonas vai asfalta seguma atjaunošanas termiņus. Piemēram, īpašnieks vēlas pieslēgt savu māju centralizētiem ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes tīkliem. Viņš ne tikai vēršas Būvvaldē, bet arī nāk pie mums, lai parakstītu vienošanos un saņemtu atļauju rakšanas darbu realizācijai pašvaldībai piederošā zemesgabalā, uz ietves vai brauktuves. Jāpiebilst, ka patlaban šādas vienošanās vairumā parakstām ar AS “Sadales tīkls” darbuzņēmējiem.

Vienošanās satur nodaļu par izpildīto darbu pieņemšanu un garantijas saistībām. Desmit dienu laikā pēc darbu pabeigšanas darbu veicējam jāiesniedz Pilsētvides un attīstības pārvaldē pieņemšanas un nodošanas akts. Savukārt pārvaldes darbinieki piecu dienu laikā pārbauda darba kvalitāti. Ja tā ir neapmierinoša, akts netiek parakstīts, nosakot termiņus nepilnību novēršanai. Turklāt darbu izpildītājs garantē, ka turpmāko divu gadu laikā asfalts nesadrups vai zaļās zonas gabals neiesēdīsies.”

Izpildīto darbu kvalitāti kontrolē ceļu inženieris – satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks. Viņa pieredzē jau bijuši gadījumi, kad bija jāpieprasa darbu veicējam padarīto pārtaisīt, piemēram, tehnoloģijas neievērošanas dēļ ceļa seguma sagatavošanā asfalta ieklāšanai. Bija gadījumi, kad darbi tika veikti bez vienošanās ar pārvaldi un to laikā tika traucēta transporta kustība ielā. Tad D. Gudriniks uzreiz nodeva informāciju Administratīvajai inspekcijai, kuras inspektori izbrauca uz notikuma vietu un noformēja protokolu, bet pārraktais posms tika atjaunots.

Ja vēlaties iepriekš apspriest savus nosacījumus pirms vienošanās parakstīšanas, to var izdarīt, vēršoties pie D. Gudrinika, tālr. 646 07677, e-pasta adrese dainis.gudriniks@rezekne.lv.

Pilsētvides un attīstības pārvaldes uzdevums ir kontrolēt, lai pēc remontdarbiem vai būvdarbiem ietvju, ielu un zaļās zonas veidols un kvalitāte nepasliktinātos.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?