Piektdien, 5. novembrī notika vadības grupas otrā sanāksme kopīgās Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības stratēģijas 2022.–2028. gadam izstrādei.

SIA “Metrum” pārstāve Māra Kalvāne pastāstīja par plānošanas un attīstības dokumentu sagatavošanas gaitu, kura pamatojas uz pilsētas un novada vadības pārstāvju ierosinājumiem, kas izskanēja pirmajā sanāksmē.

Viens no galvenajiem jautājumiem, kam tika veltīta tikšanās, ir aktivitāšu programmas izstrāde sabiedrības iesaistei dokumentu izstrādes procesā. Novembrī, pēc valsts svētkiem, paredzēts organizēt kopīgu aptauju, lai noskaidrotu, kā pilsētas un novada iedzīvotāji vērtē savas dzīves apstākļus un vidi, uzzināt viedokli par piedāvāto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldību darbību un attīstības iespējām.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ierosināja koncentrēties uz jautājumiem, par kuriem abām pašvaldībām trūkst informācijas, tostarp pievērsa uzmanību tam, ka aptaujas anketa nedrīkst būt pārsātināta ar lieku informāciju, lai tā rosinātu respondentos vēlmi to aizpildīt un paust savu viedokli. Par anketas pieejamību dažādām iedzīvotāju kategorijām katra pašvaldība domās un gādās atsevišķi, izmantojot pārbaudītus, uzticamus resursus. Paralēli sabiedrības aptaujas organizēšanai trīs mēnešu laikā notiks piecu tematisko darba grupu tikšanās, kurās piedalīsies gan pašvaldību speciālisti, gan iedzīvotāji, kas būs pieteikušies dalībai.

Lai izprastu abu pašvaldību stiprās un vājās puses, iespējas un apdraudējumu, plānots veikt SVID analīzi. Pēc visu pušu vienošanās izstrādātajai tabulai, kas iekļauj pašvaldību svarīgākās atbildības jomas, jāaptver maksimāla auditorija, tostarp konkrētas nozares speciālisti un iedzīvotāji.

Detalizēti tika apspriesta klātienes tikšanās organizēšana ar Rēzeknes valstspilsētas un novada iedzīvotājiem plānošanas dokumentu 1. redakcijas apspriešanas posmā (2022. gada februāris-marts). A. Bartaševičs uzskata, ka šī darba daļa ir ļoti būtiska un ļaus ne vien tehniski uztvert iedzīvotāju viedokli, bet arī gūt reālu labumu. Rēzeknes novada vadības grupas pārstāvji pauda solidaritāti, ierosinot vēlāk apspriest šo pasākumu organizēšanu plašāk.

Tika uzsākta diskusija par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm.

Nākamā vadības grupas sanāksme plānota decembra sākumā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?