Iela. Mašīnas. Nakts

9. novembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi MK rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, paredzot epidemioloģiskās drošības prasības no 15. novembra, kad būs beidzies iepriekš noteiktais stingrais mājsēdes periods.

Tirdzniecība

Ar 15. novembri lielie veikali, tajā skaitā pārtikas un higiēnas preču veikali, kuru platība pārsniedz 1500 m2, pakalpojumus sniegs tikai epidemioloģiski drošajā režīmā. Lielie veikali arī turpmāk nevarēs strādāt brīvdienās un svētku dienās. Būs atvērti tikai pirmās nepieciešamības preču veikali.

Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem varēs apmeklēt veikalus, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces un kuru platība nepārsniedz 1500 m2, tiem ir atsevišķa ieeja no ārtelpas.

Pakalpojumi

Ar 15. novembri bez sertifikāta klātienē varēs saņemt atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, pasta pakalpojumus, ēdienu līdzņemšanai, banku pakalpojumus, neatliekamos pakalpojumus avārijas likvidēšanai, telekomunikācijas pakalpojumus. Individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem bez Covid sertifikāta varēs saņemt izmitināšanas pakalpojumus un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem.

Lai arī ar 15. novembri mājsēde ir atcelta, pakalpojumi un organizētie pasākumi varēs norisināties laikā no plkst. 6.00 līdz 21.00. Šī prasība neattieksies uz ēdināšanu līdzņemšanai un lidostā “Rīga” sniegtajiem pakalpojumiem.

Sabiedriskā ēdināšana un izklaide

Ar 15. novembri sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus varēs sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četras personas.

Pēc mājsēdes būs aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus iekštelpās, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām. Šis aizliegums attieksies arī uz akvaparkiem, izklaides un atrakciju centriem un batutu parkiem.

Darbs

No 15. novembra pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, amatpersonas, izglītojamie un izglītojamo asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, varēs neievērot mājas karantīnu un veikt darba pienākumus klātienē, ja iestādes vadītājs organizēs šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu. Šādos gadījumos ātrie testi būs veicami katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāro dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu.

15. novembrī spēkā stāsies prasība, ka valsts un pašvaldību iestādēs, tajā skaitā kapitālsabiedrībās nodarbinātie, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēs veikt tikai ar Covid-19 sertifikātu. Tomēr, lai novērstu situāciju, kad cilvēki, kas uzsākuši vakcināciju un kuri objektīvu iemeslu dēļ vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu tiktu atbrīvoti no darba pienākumu veikšanas, valdība vienojās paredzēt pārejas periodu cilvēkiem (līdz 15. decembrim), kas uzsākuši vakcināciju pret Covid-19 līdz šā gada 15. novembrim un vēl nav ieguvuši sertifikātu, varēs turpināt darba pienākumus, veicot regulāru jeb ar 72 stundu intervālu testēšanu pret Covid-19. Testu izmaksas darbinieks segs no saviem līdzekļiem vai to varēs apmaksāt darba devējs.

Izglītība

No 15. novembra klātienē apmācību atsāks 4.–12. klašu skolēni. Vienlaikus ir paredzēts, ka izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai. Izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12. klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases “burbuli”. Līdzīgi arī attiecībā uz profesionālo izglītību.

Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde varēs mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti, bet ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītībā un vidējā izglītībā, tiesa, šī norma neattieksies uz 1.–6. klasi.

Pieaugušo izglītība

No 15. novembra gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības programmas, kā arī cita veida mācību īstenošana un apguvē klātienē varēs notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Tādējādi minētajās mācībās varēs piedalīties tikai personas ar Covid-19 sertifikātu.

Publiskie pasākumi

No 15. novembra publiskus pasākumus varēs rīkot tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot, ka apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās un pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāji.

Sports

Arī pēc mājsēdes sporta treniņiem norisinoties epidemioloģiski drošā vidē, būs jāievēro nosacījums, ka vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 treniņa norises telpas platības.

Reliģiskā darbība

Ar 15. novembri reliģiskās darbības veikšanas vietās iekštelpās un ārā varēs pulcēties tikai epidemioloģiski drošā vidē, lietojot sejas maskas.

Bez Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas varēs notikt individuāli reliģisko darbības vietu apmeklējumi, ja tie būs ierobežoti laikā, proti, ne ilgāk par 15 minūtēm.

Sabiedriskais transports

Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nedrīkstēs piemērot braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām bez Covid-19 sertifikāta. Vienlaikus pašvaldībām būs tiesības lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. (Par braukšanu Rēzeknes sabiedriskajā transportā)

Vairāk informācijas par rīcību pēc 15. novembra meklējiet attiecīgo ministriju mājaslapās.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?