Turpinās Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un kopīgas attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde.

Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes sākumu Rēzeknes valstspilsētas dome pieņēma šī gada 9. aprīlī. Domes sēdē tajā skaitā tika apstiprināti darba uzdevumi, izpildes termiņi, vadības grupas sastāvs.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs jau sākumā uzsvēra, ka šajā procesā aktīvi jāsadarbojas abām pašvaldībām, pienākumi un atbildība jāsadala vienlīdzīgi, kā arī svarīgi ir ievērot konkrētu uzdevumu izpildes termiņus.

Patlaban aizvadītas jau divas vadības grupas tikšanās, kuru laikā tika vēlreiz apstiprināti termiņi un grafiki posmos sadalītajam kopīgu plānošanas dokumentu izstrādes procesam, noteikti tematisko grupu sēžu datumi, nozīmētas darbības sabiedrības iesaistei kopīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrādē. Pirmais solis šajā virzienā bija pilsētas un novada iedzīvotāju aptaujas anketas izstrāde un apstiprināšana. Aptaujas mērķis ir apzināt sabiedrības vajadzības dažādās jomās, novērtēt pakalpojumu kvalitāti un dzīves līmeni abās pašvaldībās. Tomēr, kā izrādījās, tieši anketas jautājumi kļuva par “klupšanas akmeni” divu pašvaldību saskaņota darba un darba pie dokumentiem termiņu ievērošanas ceļā

Komentē Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs G. Orlovs: “Diemžēl no paša sākuma kopīga darba procesa organizēšana bija sarežģīta. Ir grūti koordinēt kopīgas darbības. Svarīgu lēmumu pieņemšanas process pastāvīgi ieilgst, jo novada pašvaldības pārstāvji nav gatavi strādāt produktīvi un saskaņoti. Izstrādātie plānošanas dokumenti, kas prasa ātrus lēmumus un saskaņotas darbības, tiek nemitīgi pārtaisīti. Pilsēta no savas puses ir gatava strādāt konstruktīvi, taču novada pašvaldības pozīcija un problēmas ar viedokļu apmaiņu pastāvīgi apdraud kopīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrādei noteiktos termiņus. Spilgts nekonstruktīva darba piemērs – pilsēta iekļāva anketā jautājumu par transporta sistēmas attīstīšanu novadā, ieviešot bezmaksas braukšanu. Novada pašvaldības pārstāvji elektroniskajā vēstulē kategoriski uzstāj uz to, ka bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā novada iedzīvotājiem novada teritorijā nav galvenais apspriežamais jautājums. Rodas sajūta, ka novada domes vadība baidās saņemt, viņuprāt, “nepareizas” atbildes uz anketas jautājumiem. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka pilsēta no savas puses uzstāj, ka anketā jāiekļauj jautājumi par aktuālām problēmām, kuru risināšana nākotnē varētu veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu pilsētā un novadā, problēmām, par kurām abām pašvaldībām nav viennozīmīgu atbilžu.”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?