Lai piesaistītu pilsētai jaunus iedzīvotājus un speciālistus darbam Rēzeknes uzņēmumos, pilsētas pašvaldība plāno izbūvēt jaunu dzīvojamo mikrorajonu zemes gabalos Maskavas ielā 25 un 27. ir izsludināts moderna un funkcionāla daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa metu konkurss.
Industriālās zonas detālplānojuma izstrādes ietvaros, tika definēts attīstības priekšlikums – daļu no industriāliem mērķiem atvelētās teritorijas paredzēt daudzdzīvokļu māju apbūvei. Līdz ar to nepieciešams grozīt funkcionālo zonējumu pilsētas teritorijas plānojumā un šis process pašlaik arī ir uzsākts.
Zemesgabalos Maskavas ielā 25 un 27 (kopējā platība 4,2837 ha) nākotnē pašvaldība vēlas redzēt 7–9 daudzdzīvokļu mājas, kas apvienotas vienā vizuāli pievilcīgā arhitektoniskajā ansamblī. Vienas vai vairāku māju pirmajā stāvā būs pieejama platība komercdarbībai (piemēram, veikaliem, frizētavai, birojiem u.tml.). Plānojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, jāparedz labiekārtošanas elementu, tostarp bērnu rotaļu laukumu, atpūtas vietu pieaugušajiem, atkritumu konteineru laukumu un stāvlaukuma izkārtojums (pa vienai stāvvietai katram dzīvoklim). Īpaša uzmanība jāvelta teritorijas apzaļumošanai, saskaņā ar Rēzeknes apzaļumošanas koncepciju.
Dalībai konkursā aicināti sertificēti arhitekti vai arhitektu biroji un projektētāju organizācijas, kam ir iespēja nodrošināt sertificētam arhitektam dalību projektā. Izvirzītajam speciālistam pēdējo triju gadu laikā jābūt pieredzei vismaz divu būvkomisijas apstiprinātu objektu projektēšanā, no tiem vismaz vienam objektam jābūt daudzstāvu (3–5 stāvi) dzīvojamai ēkai. Pieteikumi iesniedzami līdz šī gada 28. decembrim. Konkursa balvu fonds – 5000 eiro, pirmās vietas ieguvējs saņems 2500 eiro un ar viņu tiks noslēgts projektēšanas līgums. Konkursa nolikums apskatāms šeit.

1 Comment
  1. Māra 6 mēnešiem atpakaļ

    Vai Rēzekne vēlas vienkārši kaut ko būvēt vai arī arhitektoniski kvalitatīvu risinājumu? Arhitektiem ir dots tikai 1 mēnesis kopš šīs publikācijas, lai radītu metu. Ja nepamana publikācijas dienā, tad vēl mazāk. Pie tam balvu fonds ir par mazu, lai stimulētu labākā risinājuma atrašanai. Tas ir konkurss, nevar zināt, vai ieguldītais darbs vispār tiks atalgots. Balvu fonds neatbilst arī augstajām pieredzes prasībām pret dalībniekiem. Vai vēlamies turpināt dzīvot padomju laika tipa ēkās un pilsētās? Vai vēlamies jaunajiem cilvēkiem pievilcīgas mājas? Vai Rēzeknei ir ambīcijas kļūt par modernu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētu? Ja ambīcijas ir, tad jāsaprot, ka kvalitatīvas idejas izstrādāšana ir vērtība, kas nosaka visu projektu.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?