Šī gada septembrī tika nodots ekspluatācijā objekts Zemnieku ielā 16A, kurā Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika izveidots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Abi jaunizveidotie pakalpojumi ir reģistrēti Labklājības ministrijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā un uzsākta pakalpojumu sniegšana.

Dienas aprūpes centrā dienas laikā tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, veicināta sociālo prasmju attīstība, izglītošana un interesanta brīvā laika pavadīšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs koordinē un nodrošina pieejamību dažādām speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas un terapeitiskajiem pakalpojumiem, kā arī organizē un īsteno atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050) kopējās izmaksas – 2 568 543,29 EUR, no tām ERAF finansējums – 1 700 520,41 EUR.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Jekaterina Jefremova, Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja

 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?