Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka ar Rēzeknes valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra sēdes lēmumu Nr. 204 (protokols Nr. 18, 8. punkts) uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes nekustamajiem īpašumiem Atbrīvošanas aleja 148 un Atbrīvošanas aleja 150, Rēzeknē. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu mainot funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu “Dabas un apstādījumu teritorija (DA)” uz “Jauktās centra apbūves teritorija (JC)”, lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo Jauktās centra apbūves teritoriju un paredzot ar plānotā objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi.

Lokālplānojuma izstrādi ierosināja juridiska persona, kas ir teritorijas īpašniece.

Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 0,1279 ha.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvaldei) vai sūtīt uz adresi pvap@rezekne.lv.

Lēmums

Informāciju sagatavoja Pilsētvides un Attīstības pārvalde

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?