Tuvojoties gada noslēgumam, nav nekā patīkamāka kā atskatīties uz paveikto un priecāties par izdarīto. Šis gads bija interesants un izaicinājumiem bagāts.

Ceturtdien, 9. decembrī, atskatījāmies uz nometnēm, kas tika īstenotas 2021. gada vasaras sezonā. Kopumā nometnēs piedalījās vairāk nekā 530 Rēzeknes bērni un jaunieši. Visu mūžu, sākot jau no bērnības, ikviens no mums izvēlas savu attīstības un pilnveidošanās ceļu. Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, pa kuru ceļu iesim un kuras iespēju durvis atvērsim. Mēs katrs savā dzīvē atveram ļoti daudz dažādu durvju, atklājot vēl neapzinātus plašumus un iespēju laukus sevī, savā domāšanā vai rīcībā, tajā pašā laikā pilnveidojoties un piepildot sevi ar īpašiem dārgumiem – jaunām zināšanām, prasmēm un atziņām. Nometnes – tās ir durvis uz jaunu dārgumu atklāšanu. Tā ir iespēja apzināties draudzības, izpalīdzības, sadarbības, uzticēšanās un pozitīvas attieksmes pret visu sev apkārt esošo īsto vērtību.

Piektdien, 10. decembrī, atskatījāmies uz jauniešu iniciatīvu projektiem, kas tika īstenoti 2021. gadā. Kopumā tika īstenoti 26 iniciatīvu projekti un iesaistīti vairāk nekā 900 jaunieši. Jaunatnes iniciatīvu projekti tika vērsti uz kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselīgas, vides u.c. jauniešiem interesantiem pasākumiem, neformālās izglītības apmācībām, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus. Šī gada prioritāte bija nodrošināt atbalstu pašpārvalžu darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, stiprināt izglītojamo pašpārvaldes ilgtspējīgu modeli, nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs un ārpus tām; pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana un aktivitāšu organizēšana ar mērķi sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību; uz inovatīvo tehnoloģiju un interaktīvo metožu un rīku izmantošanu vērsts jaunatnes iniciatīvu projekts.

Ceturtdien, 16. decembrī, “Iedvesmo Rēzekni” noslēguma aktivitātē pateicības tika pasniegtas vairākiem jauniešiem, jauniešu iedvesmotājiem, labākajiem iniciatīvu projektiem un jauniešu virzītājspēkiem. Pieteikt pretendentus varēja ikviens un kopumā tika saņemti 33 pieteikumi.

 • Ričards Oļševskis – precīzs, atraktīvs, uzticams, atbalstošs un atbildīgs jaunietis, kura pozitīvisms ir redzams ikvienā aktivitātē, kurā viņš piedalās. Ričards iesaistās brīvprātīgā darba akcijās, ir arī Jauniešu domes prezidents un aktīvists, kur kopā ar saviem domubiedriem veicina jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanas procesu.
 • Madara Jukna – Jauniešu domes aktīviste jau vairākus gadus, aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās, kā arī labprāt piedalās ARPC “Zeimuļs” pasākumos, kuros darbojas kā brīvprātīgā.
 • Endija Juškāne – ļoti atbildīga, apdomīga, komunikabla un radoša jauniete. Endijai ir daudz ideju, viņa radoši un ar lielu atbildību iesaistās organizatoriskos darbos, iesaistās skolas pasākumu veidošanā, uzstājas, iepriecinot cilvēkus ar savu skanīgo balsi.
 • Žanete Zunda – Jauniešu domes aktīviste, kas aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, piedalās projektu darba grupās un darbojas kā brīvprātīgā. Žanete ir gudra, aktīva, komunikabla un atsaucīga jauniete.
 • Oksana Kupcova – ļoti aktīva, atbildīga un uzņēmīga jauniete, radoši un ar lielu atbildības apziņu veic savus pienākumus, ir ieinteresēta savas skolas attīstībā, iesaistās jauniešu iniciatīvas projektu rakstīšanā un realizēšanā.
 • Viktorija Vendina aktīvi darbojas skolas parlamentā un Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu domē. Ir aktīva un atbildīga jauniete, kura radoši un ar lielu atbildību veic sev uzticētos pienākumus.
 • Sandis Bulduris – aktīvs, atraktīvs, atbildīgs un iniciatīvām bagāts jaunietis, uz kuru vienmēr var paļauties. Sandim piemīt prasmes plānot, organizēt un realizēt ieplānoto. Kopā ar domubiedriem regulāri iesaistās dažādās formālās un neformālās aktivitātēs.
 • Keitas Emīlijas Orlovskas ikdiena balstās uz mācībām un sevis realizēšanu. Viņa ir vienmēr gatava konsultēt un uzklausīt jebkuru jaunieti, lai sniegtu palīdzību mācību procesā. Brīvo laiku cenšas pavadīt lietderīgi, īstenojot un realizējot dažādus skolas projektus un piedaloties apmaiņas programmās.
 • Mārtiņš Mikažāns ļoti nopietni strādā pie savas personības izaugsmes, ir nosvērts, mierīgs jaunietis, kas atbildīgi veic darbu. Viņš aktīvi iesaistās organizatoriskos darbos: organizē pasākumus un dažādas aktivitātes savā skolā.
 • Emīls Šmits – ļoti mērķtiecīgs un atbildīgs jaunietis, kurš aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Emīls ir neatlaidīgs un zinošs jaunietis, kurš ir guvis sasniegumus fizikas, ķīmijas un bioloģijas olimpiādēs, ir absolvējis “Debašu Līderu skolu 2020./2021.” un 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē ir ieguvis otro pakāpi valstī.

Pateicības tika pasniegtas arī Rēzeknes valstspilsētas jauniešu iedvesmotājiem:

 • Vija Poikāne kopš 1998. gada strādā Rēzeknes 5. vidusskolas direktores amatā, pasniedz akordeona spēles stundas. Vija Poikāne personīgi organizē dažādus grandiozus skolas koncertus, kuros aktīvi iesaista visas skolas audzēkņus, motivē savus skolēnus piedalīties brīvprātīgajā darbā. Rēzeknes 5. vidusskolas jauniešiem Vija Poikāne patiešām ir piemērs, kādam jābūt stipram, gudram, mērķtiecīgam un ambiciozam cilvēkam.
 • Sarmīte Arbidāne – ir ļoti izpalīdzīga, toleranta, zinoša un atsaucīga skolotāja, kas vienmēr dod padomus un sniedz palīdzības roku un atbalstu ikvienam jaunietim. Sarmīte vienmēr atbalsta jauniešu iniciatīvas un sniedz padomus jauniešu iniciatīvu projektu rakstīšanā.
 • Maruta Krustāne – viena no radošākajiem un izcilākajiem pedagogiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, vada zinātniski pētnieciskos darbus, palīdz audzēkņiem jauniešu iniciatīvu projektu rakstīšanā un realizēšanā. Maruta iedvesmo uzdrīkstēties darīt, nebaidīties pieļaut kļūdas, vienmēr atrod brīdi uzklausīt un motivēt ikkatru skolēnu.

Nominācijai “Rēzeknes valstspilsētas jauniešu virzītājspēks” tika pieteiktas divas organizācijas:

 • Rēzeknes 5. vidusskolas skolēnu pašpārvalde – skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie un patriotiskākie skolēni. Skolēnu pašpārvalde iesaistās vairāku skolas pasākumu, labdarības akciju, svētku, iniciatīvas projektu īstenošanā. Skolēnu pašpārvalde sniedz iespēju ikvienam jaunietim realizēt savas idejas, iegūt jaunus draugus, produktīvi pavadīt ārpusskolas laiku un pilnveidoties pašam, strādājot gan komandā, gan individuāli.
 • Rēzeknes 5. vidusskolas “AWARD” vienība – tā ir starptautiska neformālās mācīšanās sistēma, kas individuāli izaicina jauniešus atklāt viņu mērķus un aizraušanās. Programmu AWARD veido 4 pamatformas: brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, jaunas prasmes, piedzīvojumu ceļojums.

Par aktīvu dalību tika godināti: Zlata Zajankovska, Natella Andrejeva, Ingūna Buldure, Anastasija Paņina, Sabīne Novikova, Nellija Stepule, Beatrise Taukule, Valērija Orlova, Elīna Vilčinska, Nikole Vlasova, Emīlija Bogdanova, Ervīns Orlovs, Leons Brīvers, Ksenija Rižakova, Agnese Ivsiņa, Armands Klapins.

Izsakām sirsnīgu pateicību ikvienam nometnes vadītājam un nometnes realizēšanā iesaistītajam personālam par iespēju Rēzeknes bērniem un jauniešiem nokļūt citā vidē un pasaulē, paskatīties uz pasauli ar citām acīm, ieraudzīt vēl nepamanīto un skaisto mums apkārt. Pateicība iniciatīvu projektu koordinatoriem par jauniešu iedvesmošanu un atbalstu projektu īstenošanā. Paldies Rēzeknes valstspilsētas gada iedvesmām, jauniešu iedvesmotājiem un jauniešu virzītājspēkiem. Novēlam veselību, neizsīkstošu enerģiju un radošo darbošanos arī nākamajā gadā!

Informāciju sagatavoja Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?