Otrdien, 21. decembrī, notika Rēzeknes valstspilsētas domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija 14 aktuāli jautājumi.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuru tika diskutēts domes sēdē, bija Rēzeknes valstspilsētas domes saistošo noteikumu “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšana. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir un izmaksā Sociālais dienests personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Nākamgad plāno palielināt vairākus pabalstu veidus. Piemēram, pabalsts jaundzimušā aprūpei. Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs uzsvēra, ka tieši demogrāfiskās situācijas uzlabošana pilsētā ir viens no svarīgākajiem mērķiem, uz ko tiekties. Lēmums par plānotajām izmaiņām ir pieņemts, bet noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Informācija par konkrētiem pabalstu apjomiem sekos.

Domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma piemērošanu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Rēzeknes valstspilsētas domes administrācija, nozaru pārvaldes, aģentūras un iestādes piemēros nomniekiem telpu nomas maksu samazinājumu vai atbrīvojumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums (nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas). Telpu nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums tiks piemērots laika periodā no 11.10.2021. līdz 31.12.2021.

Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, kā arī šā brīža sarežģīto situāciju valstī, tika nolemts nākamajā gadā nepaaugstināt Rēzeknes pilsētas domes deputātu atalgojumu, atstājot mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu nemainīgu.

Vēl jāatzīmē, ka ar domes lēmumu Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu Igoru Sergejevu ievēlēja Rēzeknes valstspilsētas domes Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejas sastāvā un Finanšu un budžeta komitejas sastāvā.

Tāpat tika pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā 2021.gadam. Pamatbudžeta ieņēmumus, kas izrādījušies lielāki, nekā iepriekš prognozēts, kā arī līdzekļus no Rēzeknes domes rezerves fonda piešķirs prioritāriem domes projektiem un vajadzībām.

Pārējie domes sēdē izskatītie jautājumi skāra nekustamā īpašuma, zemes pārdales, dzīvokļu un zemes iznomāšanas u.tml. jautājumus.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Sēdes.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?