Ziemeļu parks

Rēzeknes pilsētas attīstības programmas investīciju plāna no 2014. līdz 2022. gadam īstenošana tuvojas noslēgumam. Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs pastāstīja par pārrobežu sadarbības projektiem un ieskicēja jaunā plānošanas perioda perspektīvas.

A. Stecs: “Šajā plānošanas periodā papildus integrēti teritoriālo investīciju projektiem mēs piedalījāmies Latvijas un Lietuvas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmās. Tās norisinājās uz konkursa pamata. Par vienu no veiksmīgi īstenotajiem projektiem sadarbībā ar Pleskavu var nosaukt parka rekonstrukciju ziemeļu mikrorajonā. Parka koncepcijas izstrādē piedalījās dažādu jomu speciālisti. Tika veikta zaļo apstādījumu izpēte, novērtēti cilvēku pārvietošanās paradumi parka teritorijā, pārdomāta infrastruktūra aktīva dzīvesveida cienītājiem, izveidota atsevišķa zona ar bērnu rotaļu elementiem, kā arī mierīga pastaigu un atpūtas zona. Turklāt tika sakārtota memoriāla teritorija.

Sadarbībā ar Ostrovas pilsētu Rēzeknē tika rekonstruēta Krasta ielas daļa. Kāpēc ir svarīgi šādi projekti? Līdztekus tam, ka mēs uzlabojām savas teritorijas zaļo vidi (man šķiet, ka pilsētnieki to novērtēja), mēs arī nostiprinājām savas partnerattiecības ar minētajām pilsētām.

Vēlos minēt draudzīgās attiecības ar Poliju, pateicoties kurām izdevās paplašināt poļu ģimnāzijas infrastruktūru un piebūvēt daudzfunkcionālu ēdnīcu.

Turpinot tēmu par parka teritorijām, laba sadarbība mums izveidojusies ar AS “Latvijas valsts meži”, kas ziedoja 500 tūkstošus eiro bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai Kultūras un atpūtas parkā. Kā redzams, jaunais laukums ir ļoti iecienīts. Kopā ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) parkā ir uzstādīta arī neliela trase “BTA Velozinis”, lai bērni un pusaudži varētu apgūt drošas braukšanas iemaņas uz velosipēda pilsētas vidē. Tāpat dome ir ieguldījusi līdzekļus jauna ilgtspējīga skeitparka, trenažieru un velotrases (pamptreka) būvniecībā, sakārtoti parka celiņi un soliņi. Par parka labiekārtošanas nepieciešamību tika runāts jau sen, un pašlaik ir izdevies veikt maksimāli iespējamo darbu apjomu. Atklāts paliek jautājums par amfiteātra zonas un estrādes rekonstrukciju. Mums ir gatavs projekts, tam vairākkārt tika mēģināts piesaistīt līdzfinansējumu, taču nesekmīgi. Jebkurā gadījumā šī tēma paliek mūsu uzmanības lokā.

Ir vērts pieminēt ar industriālajām teritorijām nesaistīto ielu rekonstrukciju. Piemēram, lai nodrošinātu alternatīvus maršrutus tranzīta un kravas transportam (ar mērķi tos atdalīt no vietējas nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām) un sasaistītu pilsētas infrastruktūru ar TEN-T tīklu, tika sakārtota Daugavpils, Ludzas un Latgales iela. Rekonstruējot pilsētas senāko ielu, liela uzmanība tika pievērsta tās autentiskuma saglabāšanai. Piemēram, tika izmantots dažāda veida bruģis, visā ielas garumā atklāta rozes tēma utt.

Līdztekus līdzekļiem no līdzfinansējuma programmām pašvaldība arī ieguldīja pilsētas budžeta līdzekļus to ielu posmu uzlabošanai, kam jau sen bija nepieciešams remonts. Piemēram, sakārtota K. Valdemāra, 18. Novembra ielas daļa, Baznīcas ielas daļa posmā no Dārzu ielas līdz Raiņa ielai un citas.

Maksimāli cenšamies piesaistīt tā saucamo “kovida naudu”. Uz to attiecas Stacijas ielas rekonstrukcijas projekts, kas tiks pabeigts nākamajā gadā.

Protams, lielākais šī attīstības perioda projekts bija Olimpiskā centra daudzfunkcionālās arēnas būvniecība no aizdevuma līdzekļiem un valsts dotācijām 6 miljonu eiro apmērā.

Apkopojot visu plānošanas periodu, var teikt, ka vairāk nekā 80% Investīciju plānā iekļauto projekta ideju ir realizētas pilnā apjomā.

Mēs negrasāmies apstāties pie sasniegtā. Pašlaik tiek izstrādāti plānošanas dokumenti, un tie būs jaunu projektu ideju priekšvēstneši, kurus vēlamies īstenot līdz 2030. gadam. Tieši tāpēc ir svarīgi norādīt prioritātes, pēc kurām vadoties Rēzekne augs kā Austrumlatvijas biznesa attīstības ekonomiskais centrs, kā tūrisma, kultūras un zinātniskā potenciāla centrs.

Piemēram, apzinoties deficītu mājokļu jomā, paredzēta dzīvojamā kvartāla projektēšana Maskavas ielā, kā arī pilsētas zemesgabalu ieviešana apritē privātmāju celtniecībai.

Plānojam turpināt attīstīt teritoriju gar Rēzeknes upi un pie pilskalna. Strādāsim pie rehabilitācijas centra “Rāzna” vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas projekta un jaunu rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanas. Iecerēs ir arī Olimpiskā centra kompleksa attīstība, tostarp vieglatlētikas manēžas celtniecība.”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?