Ceturtdien, 13. janvārī, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas domes sēde, kurā izskatīja 18 lēmumprojektus un 5 papildjautājumus. Īsumā par svarīgāko.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība par ilggadēju, godprātīgu un mērķtiecīgu darbību, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un 60 gadu jubilejā nolēma piešķirt Goda rakstu un naudas prēmiju Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” vadītājai Jevgenijai Kuščai.

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem būs tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 20% apmērā. Visas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības saņem 80% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, un pašvaldība nolēma piešķirt papildu 20% atlaidi.

Saskaņā ar 2019. gadā noslēgto sadarbības līgumu starp Rēzeknes pašvaldību un SIA “Rēzeknes Ūdens” divu lielu Krasta ielas pārbūves projektu realizācijā, pilsētas dome pieņēma lēmumu veikt mantisko ieguldījumu SIA “Rēzeknes Ūdens” pamatkapitālā 323 273 eiro apmērā.

Veikti grozījumi vairāku domes komisiju sastāvā, lielākoties atbrīvojot komisijas locekļus, kuri līdz 15. novembrim nebija saņēmuši Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, un ievēlot vietā jaunus.

Neskatoties uz to, ka minimālais ienākumu slieksnis un trūcīgas mājsaimniecības slieksnis valstī nav mainījies, Rēzeknes dome nolēma 2022. gadā paaugstināt maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni – 381 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 267 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Ņemot vērā, ka pašvaldībā īstenotā projekta “PROTI un DARI!” termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim, uz projekta laiku saglabājas 6 amata vienības pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļā, kā arī tiek paaugstinātas algu likmes Pensionāru sociālo pakalpojumu centra aprūpētājiem.

Saistībā ar darbinieku funkciju samazināšanos, Izglītības pārvaldes struktūrvienībās ar 21. martu no darbinieku saraksta izslēgs amatu “Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa”, izveidojot amatu “Izglītības iestādes veselības speciālists”. Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra amatu sarakstā ārstniecības personas “Medicīnas māsa” un “Fizioterapeits” tiek saglabātas, ar 1. janvāri palielinot darba algu.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem (telpu piešķiršana, īres līguma pagarināšana u.tml.), uzmērīto zemes vienību platības precizēšanu, zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, kā arī ar pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli.

Nolemts veikt apbūves tiesību izsoli zemesgabalam N. Rancāna ielā 66 (0,5677 ha platībā), kur paredzēta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. Izsoles uzvarētājam objektā būs jāveic investīcijas 250 000 eiro apmērā, nodrošinot vismaz piecas jaunas darbavietas. Zemesgabals Varoņu ielā 41 tiks nodots atsavināšanai, organizējot mutisko izsoli. Izsoles objekta lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Tāpat plānots izsolīt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 19A (ar kopējo platību 0,4819 ha). Atklātās izsoles paredzētas 15. februārī, informācija būs pieejama gan domes mājaslapas sadaļā Izsoles/pārdošana, gan oficiālajos preses izdevumos.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Dome/Sēdes

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?