tiesa

2022. gada 13. janvārī Daugavpils tiesa nosprieda apmierināt SIA “Rēzeknes satiksme” prasību un piedzīt no Jevgēnija Koršenkova zaudējumu summu 147 484,20 eiro (ieskaitot tiesas izdevumus).

Atgādinām rēzekniešiem par apstākļiem, kuros SIA “Rēzeknes satiksme” bija spiesta vērsties tiesā. 2019. gada jūlijā, ņemot vērā audita rezultātus un konstatētās nepilnības iestādes darbā, no pasažieru pārvadātāja uzņēmuma valdes locekļa amata tika atstādināts Jevgēnijs Koršenkovs. Funkcionālā audita ziņojumā tika uzskaitīta virkne pārkāpumu, kas kapitāldaļu turētāja pārstāvim (pašvaldībai) radīja šaubas par uzņēmuma valdes locekļa darbošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

Prasības pamatā, ar kuru uzņēmums nolēma vērsties tiesā pret J. Koršenkovu bija 2012. gada 25. maijā noslēgtā vienošanās un 2016. gada 31. maija līgums ar SIA “Euro Energo Company” par dīzeļdegvielas piegādi, ko noslēdza Jevgēnijs Koršenkovs uzņēmuma SIA “Rēzeknes Satiksme” vārdā, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem. Nenodrošinot ar SIA “Euro Energo Company” noslēgtā līguma izpildes kontroli, nepildot līguma nosacījumus par cenas veidošanās mehānismu, tika pieļauta situācija, kurā SIA “Rēzeknes satiksme” pārmaksāja par piegādāto degvielu. Uzņēmumam no SIA “Rēzeknes satiksme” tika samaksātas lielākas summas nekā bija atrunātas līgumos. SIA “Rēzeknes satiksme” vērsās Daugavpils tiesā ar prasības pieteikumu pret uzņēmuma bijušo valdes locekli Koršenkovu par zaudējumu piedziņu 144 432,38 eiro apmērā.

Neskatoties uz konstatētajiem trūkumiem, nepilnībām iestādes darbā un nodarītajiem zaudējumiem, J. Koršenkovs atstādināšanu no amata uztvēra ļoti personīgi, nosūtot materiālus Ģenerālprokuratūrai, vēršoties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un plānojot vērsties arī tiesā. Līdztekus iesniegtajām prasībām augstākminētajām iestādēm, J. Koršenkovs ar vietējo mediju atbalstu veica apmelošanas un diskreditēšanas kampaņu pret kapitāldaļas turētāju.

Kā parādīja laiks un tiesas lēmums SIA “Rēzeknes satiksme” labā, J. Koršenkova izvērstā pašvaldību, konkrētāk domes vadību un Iekšējā audita nodaļu nomelnojošā kampaņa, viņa daudzās intervijas angažētiem medijiem, emocionālie ieraksti sociālajos tīklos un citas slepenās spēles nepalīdzēja bijušajam SIA “Rēzeknes satiksme” valdes loceklim izvairīties no atbildības. Ņemot vērā pirmās instances tiesas lēmumu, pašvaldība plāno vērsties KNAB ar lūgumu pārbaudīt J. Koršenkova darbības atbilstību likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?