Iekārtas

SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” veiksmīgi piedalās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā ar projektu “Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcā un rehabilitācijas centrā “Rāzna” Rēzeknē” (Nr.LLI-512).

Šis ir Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcas un rehabilitācijas centra “Rāzna” kopīgs projekts. Tā mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, palielināt rehabilitācijas centru kapacitāti Kauņas slimnīcā un rehabilitācijas centrā “Rāzna”.

“Rāzna” jau iegādājusies modernu rehabilitācijas aprīkojumu (multisensoras iekārtas, magnētiskā lauka, ūdens terapijas, lāzera, gaismas ierīces utt.), lai pacientiem nodrošinātu efektīvākas procedūras.

Īpaši var izcelt unikālo treniņu iekārtu “Dividat Senso”, kas līdzās fiziskajiem komponentiem trenē arī kognitīvās funkcijas, kam ir svarīga loma cilvēka kustībā. Rezultātā paaugstinās pacienta kustību koordinācija, samazinās kritienu risks. “Dividat Senso” izmanto klīnikās un medicīnas centros visā pasaulē. Tagad šāds aprīkojums pieejams centrā “Rāzna”.

Covid-19 vidējā vai smagā formā pārslimojušo pacientu rehabilitācijai, kā arī plaušu slimības pārcietušiem pacientiem centrs “Rāzna” iegādājies dziļās oscilācijas terapijas iekārtu, ko jau veiksmīgi izmanto vadošajās pasaules klīnikās, galvenokārt Vācijā.

Turklāt jau tika novadītas ieplānotās praktiskas apmācības ārstiem, medmāsām, fizioterapeitiem. Tika organizētas vispārējās kompetences (vadības) un speciālo kompetenču (profesionālās pilnveides) apmācības. Speciālisti apmeklēja rehabilitācijas centru Vācijā, lai pārņemtu šī centra pieredzi rehabilitācijas pakalpojumu plānošanā un organizēšanā.

Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā “Interreg Latvia – Lithuania Programme”. Kopējās izmaksas 373 389,62 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 317 381,17 eiro. Finansējums no projekta centram “Rāzna” ir 170 745,29 eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums 145 133,49 eiro, savukārt valsts budžeta un SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” finansējums ir attiecīgi 25 611,80 eiro.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?