Ziemas skats no augšas uz pilskalnu, Zeimuļi

Apkopoti rezultāti Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujai, kas noritēja 2021. gada nogalē. Aptaujā, atbildot uz desmit jautājumiem, iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli un novērtējumu esošajai situācijai, kā arī sniegt ierosinājumus abu kaimiņu pašvaldību attīstībai un izaugsmei nākotnē.

Aptaujā piedalījās 1631 iedzīvotājs, 315 no tiem bija Rēzeknes iedzīvotāji, 1286 kā savu dzīvesvietu norādīja Rēzeknes novadu, bet 23 – dzīvo citā pašvaldībā vai ārvalstīs. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 50-64 gadiem (39%) un vecumā no 35-49 gadiem (30%). No visām aizpildītajām anketām 897 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – elektroniski.

Vērtējot Rēzeknes valstspilsētas attīstības iespējas tuvākajiem 7 gadiem, 25% aptaujāto pilsētas iedzīvotāju ir optimistiski noskaņoti un tic, ka situācija uzlabosies, 34% šobrīd jūtas nedroši, iespējams, Covid-19 radīto sarežģījumu dēļ, un atbild „Grūti pateikt”, vai situācija uzlabosies, savukārt 23% jūtas stabili, uzskatot, ka situācija paliks nemainīga, bet 18% ir pesimistiski noskaņoti, izsakot viedokli, ka situācija pilsētā pasliktināsies.

Pozitīvi vērtējams rādītājs, ka lielākā daļa (79%) no abu pašvaldību iedzīvotājiem tuvāko 3-5 gadu laikā neplāno mainīt savu dzīvesvietu. Tie iedzīvotāji, kuri noradīja, ka plāno mainīt dzīvesvietu, plāno to darīt, dodoties dzīvot uz citu Latvijas pašvaldību vai uz ārvalstīm. Skaitliski nedaudz mazāk ir to iedzīvotāju, kuri plāno mainīt dzīvesvietu, dodoties dzīvot no Rēzeknes novada uz Rēzeknes valstspilsētu un otrādi.

Iedzīvotāju vērtējums par dažādu jomu sakārtotību Rēzeknes valstspilsētā un Rēzeknes novadā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, kopumā ir vairāk pozitīvs – 65%.

Iedzīvotājus visvairāk apmierina bibliotēku un pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie pakalpojumi, šo jomu pozitīvi novērtējuši 92% aptaujas dalībnieku. Nedaudz zemāks rādītājs ir vispārējās izglītības pakalpojumiem – pamatskolām pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 87%, bet vidusskolām – 84%. Iedzīvotāji augstu novērtē arī profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus – mūzikas un mākslas skolām, kā ar sporta skolām pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 82%.

80 % vērtējumu pārsniedz pašvaldību sniegtie pakalpojumi – pārvaldība jeb iespēja sazināties ar pašvaldību administrāciju dažādos veidos, pašvaldības pieņemšanas laiki (81%), bet pašvaldību pakalpojumu vai e-pakalpojumu pieejamības rādītājs ir 81%.

Pozitīvā vērtējuma 70% rādītāju pārsniedz arī tādas jomas kā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi (79%), centralizētās siltumapgādes pakalpojumi (77%), atkritumu savākšanas/izvešanas pakalpojumi/šķirošanas iespējas (75%),  publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai (71%) un ģimenes ārstu sniegtie pakalpojumi un to pieejamība (70%).

Visvairāk iedzīvotājus neapmierina (pozitīvā vērtējuma rādītājs zem 50%)  jauniešu nodarbinātības iespējas, ceļu/ielu kvalitāte un uzturēšana, velosipēdu ceļu infrastruktūra, mājokļu kvalitāte un to pieejamība, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, kā arī veselības aprūpes pakalpojumi un to pieejamība.

Salīdzinot ar novadu, Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji ir vairāk apmierināti ar kultūrvietu pieejamību, kultūras pasākumu daudzveidību pilsētā, tāpat ar atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu un ūdensmalu sakārtotību un pieejamību, kā arī ar sabiedriskā transporta tīkla nodrošinājumu ar vienotu atvieglojumu sistēmu.

Iedzīvotāju vērtējumā pieci steidzamākie darbi/attīstības jomas, kas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ir primāri jārisina:

  1. autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana;
  2. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana;
  3. atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki);
  4. dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība;
  5. jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība.

Viens no 10 aptaujas jautājumiem bija par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada iespējamo apvienošanu nākotnē. 59% aptaujas dalībnieku abu pašvaldību apvienošanu neatbalsta, 22% ir par apvienošanu, bet 19% nav viedokļa šajā jautājumā.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās aptaujā, sniedzot savu vērtējumu un ieteikumus, lai uzlabotu dzīvi Rēzeknē un Rēzeknes novadā!

Aptauja tik rīkota, izstrādājot Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2038. gadam un attīstības programmu 2022.-2028. gadam. Plašāka informācija par šo dokumentu izstrādi sadaļā “Attīstības plānošana“.

Aptaujas rezultāti

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?