atkritumu izvešanas mašīnas

Domes sēdē 24. februārī tika apstiprināta jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas stāsies spēkā no šī gada 1. aprīļa. Lai gan iedzīvotāji izjutīs nelielu cenu pieaugumu, šī būs otra zemākā apsaimniekošanas maksa Latgalē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido divas daļas – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un ar pašvaldības lēmumu apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām.

SPRK 2022. gada 17. februārī apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Križevņiki” pakalpojuma tarifu 2022. gadam – 83,46 EUR/t (bez PVN). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pirmā daļa (par atkritumu apglabāšanu poligonā) veidojas, izmantojot sadzīves atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu. SIA ,,ALAAS” aprēķinātais koeficients par 2021. gadu ir 8,7 m³/t. Līdz ar to poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā maksā veido 9,59 EUR/m³ (bez PVN).

Saistībā ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu, atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, maksas otrā daļa par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ir apstiprināta 7,59 EUR/m³ bez PVN. Saliekot abas šīs daļas kopā, veidojas gala maksa – 17,18 EUR/m³ bez PVN.

SIA “ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2022. gada 1. aprīļa vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 17,18 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli – 20,79 EUR/m³.

Kā tas ietekmēs iedzīvotājus? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielināsies no 3,78 eiro  uz 4,99 eiro ar PVN – palielinājums 1,21 eiro.

Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu savākšanas konteineri. Darbības apkalpošanas zonā ir izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, regulāri tiek organizēti vides pasākumi, akcijas, konkursi, izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķirošanu.

Atkritumu šķirošana ir vienīgā iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē, gan veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt izdevumus par atkritumu izvešanu. Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus – samazināt radīto atkritumu apjomu, pārdomāt savus pirkumus, pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?