Rēzeknes valstspilsētas dome 2022. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 324 (protokols Nr. 29, 9.§) „Par lokālplānojuma Maskavas ielā 25 un 27, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (turpmāk – Lokālplānojums).

Publiskās apspriešanas norises laiks no 08.03.2022. līdz 05.04.2022.

Aicinām iepazīties ar Lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem Rēzeknes valstspilsētas domes mājas lapā www.rezekne.lv vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Ievērojot likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 21. panta 3. daļas 4. apakšpunkta prasības, kas nosaka, ka publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, informējam, ka Lokālplānojuma Maskavas ielā 25 (daļa), 27 un Maskavas 27, Rēzeknē pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 23. martā plkst. 16.00. Zoom platformā. Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē Zoom platformā, lūdzam pieteikties līdz 22. martam, sūtot pieteikumu uz e-pastu: marina.labanovska@rezekne.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto Lokālplānojuma pirmo redakciju rakstveidā var iesniegt līdz 2022. gada 5. aprīlim, nosūtot iesniegumu Rēzeknes valstspilsētas domei pa pastu vai iesniedzot Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”), kā arī sūtot elektroniski uz e-pasta adresi pvap@rezekne.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Papildus informāciju par Lokālplānojuma pirmās redakcijas risinājumiem un informāciju par publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāju – stratēģiskās plānošanas speciālisti Marinu Labanovsku, tālr. 646 07636.

Lēmums Nr. 324 (protokols Nr. 29, 9.§) „Par lokālplānojuma Maskavas ielā 25 un 27, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par LP izstrādi

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?