7 cilvēki stāv pie galda ar dalībvalstu karogiem un projekta logo

No 14. līdz 18. februārim pārstāvji no Rēzeknes 1. ģimnāzijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Izglītības pārvaldes piedalījās projekta “Let’s STEM it” partneru organizētajās skolotāju apmācībās Komotini pilsētā Grieķijā.

Erasmus+ projektu “Let’s STEM it” īsteno Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvalde kopā ar 10 sadarbības partneriem no piecām dalībvalstīm – Igaunijas, Rumānijas, Turcijas, Latvijas un Grieķijas.

Projekta mērķis ir palielināt izglītojamo interesi par STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) izglītību un nodrošināt skolām nepieciešamos rīkus un metodes skolēnu un skolotāju iesaistīšanai STEM aktivitātēs.

Vizītes programmā bija paredzēts Rodopi pašvaldības, izglītības pārvaldes, skolu apmeklējums, kā arī piedalīšanās projekta sanāksmē un STEM apmācības.

Apmeklējums sākās ar projekta dalībvalstu delegāciju oficiālu uzņemšanu – pilsētas mēra, reģiona vadītāja un Demokrita universitātes rektora vietnieka oficiālajām uzrunām. Tam sekoja plaša aktivitāšu programma, kas sniedza ieskatu Grieķijas izglītības sistēmā, skolu darbībā, STEM izglītības īstenošanā Komotini pilsētas skolās un Maronijas vides izglītības centrā.

Projekta semināra praktiskajās nodarbībās tika iepazīti STEM aktivitāšu piemēri Pamukales Universitātes (Turcija) zinātnieku asoc.prof. Selda Bakir, prof. Dr. Zehs Yakar, asoc.prof. Ayşe Savran Gencer un Dr. Hilmi Doğan vadībā. Nodarbībās dalībnieki veidoja epoksīda magnētus, konstruēja un testēja raķetes, pētīja un klasificēja augus, iepazina biomīmikriju un tās risinājumus cilvēka radītajās sistēmās, kā arī paši, darbojoties grupās, strādāja pie ilgtspējīgu risinājumu izstrādes cilvēku problēmu risināšanai, izmantojot idejas par dabas procesu un struktūru imitēšanu jauna produkta radīšanā.

Projekta vizītes laikā bija iespēja iepazīties arī ar Grieķijas kultūrvēsturiskajiem objektiem, apmeklēt trāķiešu mūzikas skolu – kopienas centru.

Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties projekta daudzveidīgajās aktivitātēs, gūstot zināšanas par STEM izglītību, praktisko aktivitāšu plānošanu un īstenošanu STEM jomā, par dizaina procesu inženierprojektos.

Šāda rakstura pieredzes apmaiņa ļauj iepazīt citu valstu kultūrvēsturisko mantojumu, iepazīt un salīdzināt izglītības sistēmas dažādās valstīs, labāk iepazīt cilvēkus, veicināt starpkultūru sapratni un kontaktu veidošanos kopīgu ieceru turpmākai realizācijai.

Partnerības projekts “Let’s STEM it” tiek īstenots pašreizējās krīzes apstākļos, kad Eiropas sabiedrībai ir jārisina jautājums par jauniešu nodarbinātības līmeni, konkurētspēju darba tirgū. Tāpēc izglītības politikas veidotāji ir aicināti steidzami reaģēt uz augsti kvalificētu inženieru un tehnologu darbaspēka nodrošinājumu atbilstoši pieprasījumam.

Projekts virzīts uz STEM skolotāju kompetences paaugstināšanu, lai viņi būtu gatavi sniegt jēgpilnu mācīšanās pieredzi saviem skolēniem, motivēt un iedvesmot viņus pētīt, domāt, meklēt idejas, atklāt un mācīties.

Šajā pavasarī, no 18. līdz 22. aprīlim, projekta īstenošanas laikā Rēzeknē plānots uzņemt ārvalstu delegācijas no Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas.

Projekta koordinatore: Inta Ozolniece
Projekta numurs: 2019-1-TR01-KA201-076730
Projekta sākuma datums: 01.09.2019. Projekta beigu datums: 31.08.2022.

Projekta logotipi

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?