Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 24.marta sēdes lēmumu Nr. 363 (protokols Nr.32, 7.punkts) uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes zemes vienībām Rīgas ielā 17, Rīgas ielā 19, 1 Rīgas ielā 9A, Rīgas ielā 21, Rīgas ielā 21A, Rēzeknē. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)”, precizēt izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus šajā teritorijā, detalizēti noteikt transporta kustības, infrastruktūras un teritorijas labiekārtojuma risinājumus, kā arī apbūves nosacījumus un rādītājus. Lokālplānojuma izstrādi ierosināja SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, kam pieder minētie nekustamie īpašumi un funkcionālā zonējuma maiņa ir saistīta ar uzņēmuma ražotnes paplašināšanu un turpmāko attīstību. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 1,06 ha. Ar lokālplānojuma izstrādi saistītos dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”) vai sūtīt uz adresi pvap@rezekne.lv.

Domes lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Darba uzdevums

Pilsētvides un attīstības pārvalde

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?