ARPC Zeimuļs ar apmeklētājiem apkārtnē

Viens no Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” (ARPC “Zeimuļs”) galvenajiem uzdevumiem ir piesaistīt pulciņu apmeklētājus ar aizraujošām interešu izglītības programmām, sniedzot bērniem un jauniešiem iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai.

Interešu izglītības Rēzeknes valstspilsētā veiksmīgam turpinājumam, nodrošinot bērnus un jauniešus ar lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, ARPC “Zeimuļs” izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2022./2023. mācību gadam.

Interešu izglītības programmas var iesniegt pretendenti ar pedagoģisko izglītību. Ja pretendentam ir augstākā izglītība kādā citā jomā, kas nav saistīta ar pedagoģiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā 72 stundu pedagoģijas kursu, kur var iegūt nepieciešamās zināšanas un sertifikātu.

Iesniedzamās programmas jāsagatavo atbilstoši ARPC “Zeimuļs” izstrādātajiem programmu paraugiem un ieteikumiem, kas pieejami pielikumā.

Izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:

  • attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
  • stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu;
  • veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
  • sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru);
  • ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.

Interešu izglītības programmas jāiesniedz līdz 2022. gada 16. maijam (ieskaitot), sūtot uz e-pastu olita.kuksa@rezekne.lv.

“Zeimuļs” gaida gan iepriekš īstenotās, gan jaunas interešu izglītības programmas, kas nodrošinās iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Īpaši aicināti iesniegt programmas tehniskās jaunrades (elektronikas, 3D robotikas), mūsdienīgās dejas “breakedance”, teātra mākslas, sporta un mūzikas pedagogi.

Konsultāciju par programmu veidošanu var saņemt pie interešu izglītības metodiķes Olitas Kuksas pa tālr. 27854724, e-pasts olita.kuksa@rezekne.lv.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?