Rīgas iela

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākušies būvdarbi Rīgas ielas posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viļakas ielai. Būvuzņēmējs SIA “ACBR” informēja, ka plānveidīgi turpinās ūdensapgādes un saimniecības kanalizācijas tīklu pārbūve. Tāpat notiek veco siltumtrašu izņemšana, kuras kādreiz bija izbūvētas tieši zem Rīgas ielas. Rekonstruējamo posmu šķērso gan telekomunikācijas, gan elektrības kabeļi, kā arī maģistrālais ūdensvads un sadzīves spiediena kanalizācija. Projektā plānotie sakaru komunikāciju kanalizācijas rekonstrukcijas darbi praktiski tika pabeigti jau pagājušajā gadā. Šogad ir paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju-velosipēdistu celiņu visā posma garumā, aprīkot autobusu pieturvietas ar paviljoniem, soliņiem un atkritumu urnām, nomainīt apgaismojumu un rudens pusē uzklāt asfalta virskārtu. Šis ielas posms pagaidām ir slēgts satiksmei.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā ceļa posmā no N.Rancāna ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei tika ieklāta asfalta apakškārta, kurai šogad sekos virskārta. Gar trotuāru ir nomainītas betona apmales vietās, kur tās jau bija nolietojušās, kā arī ir pārlikts bruģis. Būvdarbu laikā ir uzlabotas arī lietus notekūdeņu pašteces kanalizācijas akas, bet pagaidām vēl nav sakārtotas tet kabeļu kanalizācijas lūkas. Šajā posmā transporta kustība nav slēgta.

Rīgas ielas abu posmu pārbūve tiek nodrošināta projektā “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” (Nr. 5.6.2.0/21/I/002). Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība projekta aktivitātes īsteno specifiskā atbalsta mērķa programmā 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Šī gada 23. februārī tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fondu un valsts atbalsta saņemšanu projekta aktivitāšu īstenošanā. Projektā ir ieplānota arī noliktavas ēkas būvniecība Viļakas ielā 5C. Projekta kopējie izdevumi veido 4 088 071,36 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 902 889,39 eiro, ERAF finansējums – 2 749 659,00 eiro, valsts budžeta dotācija – 131 937,40 eiro, neattiecināmās izmaksas – 185 181,97 eiro.

Informāciju sagatavoja Karmena Kotāne, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja

NAP ERAF logo

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?