Nobrauktuve no viadukta uz centra pusi, daudzdzīvokļu mājas

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 14.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 372 (protokols Nr. 33, 3.punkts) „Par lokālplānojuma Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Lokālplānojums).

Publiskās apspriešanas norises laiks no 29.04.2022. līdz 30.05.2022.

Aicinām iepazīties ar Lokālplānojuma redakcijas materiāliem pielikumos vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Ievērojot likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 21. panta 3. daļas 4. apakšpunkta prasības, kas nosaka, ka publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, informējam, ka Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 18. maijā plkst. 16.00 Zoom platformā. Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē Zoom platformā, lūdzam pieteikties līdz 17. maijam, sūtot pieteikumu uz e-pastu: marina.labanovska@rezekne.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto Lokālplānojuma pirmo redakciju rakstveidā var iesniegt līdz 2022. gada 30. maijam, nosūtot iesniegumu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pa pastu vai iesniedzot Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”), kā arī sūtot elektroniski uz e-pasta adresi pvap@rezekne.lv. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Papildus informāciju par Lokālplānojuma pirmās redakcijas risinājumiem un informāciju par publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un Attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāju – stratēģiskās plānošanas speciālisti Marinu Labanovsku, tālr. 646 07636.

Lēmums Nr. 372 (protokols Nr. 33, 3.§) „Par lokālplānojuma Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Attīstības priekšlikums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

2 Comments
 1. Irēna 3 dienām atpakaļ

  Labdien.
  Vai ir iespēja saglabāt kaut dažus kokus ( kļavu un divus ozolus, kā arī ceriņkrūmus), jo pēc plāna skatoties, sanāk, ka tie visi koki pretī mājai Lubānas ielā 35, 1. kāpņu telpai, tiks nocirsti. Koki ir stādīti mājas iedzīvotājiem1984.gada vasarā. Tas noteikti pasliktinās īpašnieku un viņu ģimenes locekļu dzīves apstākļus, jo pirmajam un otrajam stāvam pretī logiem būs būves siena, līdz ar to šo dzīvokļu cenas kritīsies. Vai tad pilsētā nav citu degradējošo teritoriju kur varēja būvēt, vai arī jau esošajās ēkās ierīkot šādu veikalu? Kāds labums no tā būs mums, it sevišķi šīs mājas iedzīvotājiem, jo visu vasaru mēs elposim celtniecības putekļus, un būs nepārtraukts celtniecības troksnis, kā tas bija ar jau esošā veikala būvniecību un eksistēšanu, kad rītos tika atvesta un krauta veikalam prece. Mājā, tieši 1. kāpņu telpas pirmajā un otrajā stāvā dzīvo veci un slimi cilvēki, kuri par to visu pārdzīvo. Ceram, ka mūs šoreiz sadzirdēsiet un atradīsiet kādu risinājumu šim lūgumam.
  Cieņā, Lubānas ielas 35, 1. kāpņu telpas īpašnieku vārdā I. Buhalova.( īpašums un dzīvoju tajā pašā kāpņu telpā)

  • Author
   rezekne.lv 2 dienām atpakaļ

   Labdien!
   Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz 10% no teritorijas saglabāt kā zaļu teritoriju. Paši labiekārtojuma un apstādījumu elementi lokālplānojumā nav ietverti, tas tiks precizēts būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā. Atbilstoši lokālplānojumā noteiktajam gar plānotā tirdzniecības objekta Ziemeļu un Austrumu fasādēm ir jāveido akcentētus koku apstādījums, lai veidotu aizsargzonu gar daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi un mazinātu iespējamo trokšņu un putekļu piesārņojumu.
   Marina Labanovska, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes ,,Pilsētvides un attīstības pārvaldeˮ telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?