Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka 2022. gada 28. aprīlī domes sēdē ir pieņemts lēmums Nr. 395 (protokola Nr.35, 3.punkts) “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 8 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā  īpašumā ar kadastra Nr.21000030119 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties pielikumā vai Valsts informācijas sistēmā “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma” izstrādāto interaktīvo grafisko daļu, kas pieejama šādā valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla hipersaitē, vai arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 219. kab.) katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par redakcijas izstrādi

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 395 un saistošie noteikumi Nr.8

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?