Pasākuma "Ceļā uz izcilību 2022" dalībnieki pie pieminekļa "Vienoti Latvijai"

Tuvojas noslēgumam 2021./2022.mācību gads. Skolēni kārto eksāmenus, lai atvērtu jaunu lappusi ceļā uz vidējās, profesionālās vai augstākās izglītības saņemšanu. Priekšā ir interesants, iespējams, ne tik viegls ceļš. To izgājušie zina, ka tas ir atklājumu, izaicinājumu laiks, aizraujoša laika pavadīšana. Laiks, ko vēlāk ikviens atceras ar nostalģiju…

9. klašu skolēni centralizēto eksāmenu rezultātus uzzinās 14.–15. jūnijā, bet 12. klašu skolēni – 29.–30. jūnijā (daži jūlija sākumā).

Līdz šim tradicionāli maijā Izglītības pārvalde apkopo mācību gada rezultātus, apbalvojot skolēnus un viņu pedagogus par augstiem rezultātiem valsts olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos un Latvijas 46. skolēnu darbu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC). Šogad svinīgais pasākums “Ceļā uz izcilību 2022!” notika piektdien, 27. maijā. Olimpiāžu laureāti un pedagogi dzirdēja pateicības vārdus un novēlējumus, kā arī saņēma naudas balvas par prāta un profesionālo darbu.

LR IZM VISC organizēto valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji

1. vietā:

 • Huberts Zimackis un Juris Siliņš (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, Bioloģijas valsts 44. olimpiāde 9.–12. klasēm, pedagoģe Rita Kļaviņa);
 • J. Siliņš (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12.klase, Filozofijas valsts 8. olimpiāde 11.-12. klasēm, ped. Ināra Juškāne);
 • Mārtiņš Mikažāns un Elizabete Daugule (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Vēstures valsts 28. olimpiāde 9. klasēm, ped. Ilona Lagzdiņa);
 • M. Mikažāns (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiāde 8.–9. klasēm, ped. Indra Gailīte);
 • Sandris Bulduris (Rēzeknes 5. vidusskola, 12. klase, Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiāde 11.–12. klasēm, ped. Biruta Trimalniece);
 • Adriana Laganovska-Vesere (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 8. klase, Krievu valodas valsts 24. olimpiāde 8.–12. klasēm, ped. Ella Ameļčenkova);
 • Evelīna Čelbajeva (Rēzeknes 2. vidusskola, 8. klase, Krievu valodas valsts 24. olimpiāde 8.–12. klasēm, ped. Nataļja Bijaka).

2. vietā:

 • Ernests Zarembo (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Ķīmijas valsts 63. olimpiāde 9.–12. klasēm, ped. Sandra Zeltiņa);
 • Einārs Saukāns (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Matemātikas valsts 72. olimpiāde 9.–12. klasēm, ped. Sandra Drelinga);
 • H. Zimackis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, Vēstures valsts 28. olimpiāde 10.–12. klasēm, ped. I. Lagzdiņa).

3. vietā:

 • Ella Sandore (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Bioloģijas valsts 44. olimpiāde 9.–12. klasēm, ped. R. Kļaviņa);
 • Ingūna Buldure (Rēzeknes 5. vidusskola, 9. klase, Vēstures valsts 28. olimpiāde 9. klasēm, ped. Marija Strucinska);
 • H. Zimackis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, Ģeogrāfijas valsts 39. olimpiāde 10.–12. klasēm, ped. Līga Andžāne);
 • Sintija Gražule (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 9. klase, Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiāde 8.–9. klasēm, ped. Biruta Vaivode);
 • Loreta Indriksone un Evelīna Geikina (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 12. klase, Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiāde 11.–12. klasēm, ped. B. Vaivode);
 • Ilana Lovčinovska (Rēzeknes 3. vidusskola, 12. klase, Krievu valodas valsts 24. olimpiāde 8.–12. klasēm, ped. Nataļja Usačova).

Atzinības raksti:

 • H. Zimackis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, Ķīmijas valsts 63. olimpiāde 9.–12. klasēm, ped. Sandra Zeltiņa);
 • E. Saukāns (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase, Ķīmijas valsts 63. olimpiāde 9.–12. klasēm, ped. S. Zeltiņa);
 • H. Zimackis (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, Vācu valodas valsts 52. olimpiāde 10.–12. klasēm, ped. Ginta Lubgāne);
 • Diāna Jermolajeva (Rēzeknes 2. vidusskola, 11. klase, Krievu valodas valsts 24. olimpiāde 8.–12. klasēm, ped. Ļubova Mjasņikova).

LR IZM VISC organizētās Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences godalgotās vietas ieguvēji

I pakāpe

 • Estere Brokāne (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase, Medicīna un veselības zinātnes, ped. R. Kļaviņa).

II pakāpe

 • Endija Juškāne (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase, Sociālās zinātnes, ped. I. Lagzdiņa).

III pakāpe

 • S. Bulduris (Rēzeknes 5. vidusskola, 12. klase, Dabaszinātnes, ped. Ilga Buldure);
 • Nikola Červinska (Rēzeknes 6. pamatskola, 9. klase, Dabaszinātnes, ped. Ilona Romanovska);
 • Sabīna Tihomirova (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase, Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, ped. Vita Ulbicāne).

Pateicamies visiem skolēniem par degsmi izzināt jaunus apvāršņus un savas spējas, pedagogiem par ticību un gādīgu attieksmi pret katru audzēkni, spēju saskatīt un izkopt skolēnos viņu individualitāti.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?