Karte no satelīta

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 26.maijā pieņēma  lēmumu Nr. 444 (protokols Nr. 37, 7.punkts) „Par lokālplānojuma Daugavpils ielā 30, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Lokālplānojums).

Publiskās apspriešanas norises laiks no 13.06.2022. līdz 11.07.2022.

Aicinām iepazīties ar Lokālplānojuma redakcijas materiāliem pielikumā vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Lokālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Ievērojot likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 21. panta 3. daļas 4. apakšpunkta prasības, kas nosaka, ka publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, informējam, ka Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 4. jūlijā plkst. 16.00. Zoom platformā. Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē Zoom platformā, lūdzam pieteikties līdz 1. jūlijam, sūtot pieteikumu uz e-pastu marina.labanovska@rezekne.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto Lokālplānojuma pirmo redakciju rakstveidā var iesniegt līdz 2022. gada 11. jūlijam, nosūtot iesniegumu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai pa pastu vai iesniedzot Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601 (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”), kā arī sūtot elektroniski uz e-pasta adresi pvap@rezekne.lv. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Papildus informāciju par Lokālplānojuma pirmās redakcijas risinājumiem un informāciju par publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un Attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāju – stratēģiskās plānošanas speciālisti Marinu Labanovsku, tālr. 646 07636.

Lēmums Nr. 444 (protokols Nr. 37, 7.§) „Par lokālplānojuma Daugavpils ielā 30, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?