Rēzeknes slimnīca

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes Slimnīca” kārtējā dalībnieku sapulcē 31. maijā tika apstiprināts Slimnīcas 2021. gada pārskats. Mērķtiecīga un intensīva darba rezultātā aizvadītajā gadā pieauga uzņēmuma apgrozījums, sasniedzot 27,7 miljonus eiro.

Aizvadītais gads ir pagājis Covid-19 zīmē, veicot apjomīgas investīcijas Slimnīcas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai. Iegādāts plašs un daudzveidīgs pacientiem nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju un aprīkojuma klāsts, kopā 755 vienības – no pulsa oksimetriem līdz datortomogrāfam. Īstenoti apjomīgi būvdarbi un inženiertehnisko sistēmu instalācijas darbi medicīniskā skābekļa apgādes sistēmas pilnveidošanai, t.sk. izbūvēta augstākas caurplūdes un augstākas pieejamības skābekļa padeves cauruļvadu sistēma starp centrālo tvertni, intensīvās terapijas nodaļu un Infekcijas slimību nodaļas ēku, tādējādi pilnībā nodrošinot skābekli visiem skābekļatkarīgajiem pacientiem. Slimnīca ir pilnvērtīgi atjaunojusi 93 gultasvietas, t.sk. aprīkojot ar nepieciešamām medicīniskajām iekārtām I un II līmeņa intensīvās terapijas profila gultas. Iegādātās medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums ļauj uzlabot pakalpojumu un aprūpes kvalitāti.

Neskatoties uz būtisku citu izdevumu pieaugumu, Slimnīca turpināja palielināt darbinieku atalgojumu. Slimnīcas kopējais algu fonds gada laikā pieauga par 38%, sasniedzot 15,9 miljonus eiro.

Plānoti augusi arī Slimnīcas peļņa, sasniedzot 2,1 miljonus eiro. Pārskata gada peļņa ir vitāli nepieciešama uzņēmuma attīstībai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē apstiprināja valdes sagatavotos priekšlikumus, atbilstoši ilgtermiņa attīstības plānam, peļņu novirzīt konkrētām aktivitātēm, kas uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, to pieejamību, Slimnīcas veiktspēju, un kas ir orientēti uz pacientiem un darbiniekiem:

  • medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegādei (lāzeroperāciju iekārta, ultrasonogrāfs, loka rentgens, aprīkojums dzemdību nodaļai u.c.);
  • infekcijas slimību nodaļas ēkas pārbūves līdzfinansēšanai;
  • infekcijas slimību nodaļas ēkas pieguļošās teritorijas atjaunošanas līdzfinansēšanai;
  • infrastruktūras labiekārtošanai (pievadceļu un stāvlaukumu pārbūve, vispārceltniecisko darbu veikšana pagrabstāvā u.c.);
  • Dzemdību nodaļas renovācijai, magnētiskās rezonanses aparāta iegādei u.c. ERAF projektu aktivitāšu līdzfinansēšanai.

Pelņas izlietojums slimnīcā. Grafiks

Aizvadītajā gadā Rēzeknes slimnīcas kolektīvs sasniedza labus rezultātus. Slimnīca aktīvi iesaistījās vakcinācijas pret Covid-19 procesā, kļūstot par vakcinācijas līderi starp reģionālajām slimnīcām 2021. gadā (43 066 devas). Slimnīca ir viena no līderēm, kas ārpus Rīgas ārstējusi visvairāk Covid-19 pacientu, ņemot vērā pacientu īpatsvaru uz 100 gultām. Līdztekus nepārtraukti nodrošināja neatliekamo, plānveida un ambulatoro palīdzību.

c19 pacientu attiecība pret 100 gultām. Grafiks

Sasniegtie rādītāji ir stratēģiskas, tālredzīgas, saimnieciskas darbības un profesionāla Slimnīcas kolektīva darba rezultāts. Slimnīca ir iedalīta lielo kapitālsabiedrību grupā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?