Nobrauktuve no viadukta uz centra pusi, daudzdzīvokļu mājas

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka 2022. gada 2. jūnijā domes sēdē ir pieņemts lēmums Nr. 458 (protokola Nr.38, 1.punkts) “Par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150, Rēzeknē redakcijas apstiprināšanu”, ar kuru ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 12 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajiem īpašumiem Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties pielikumā vai valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā, vai arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 219.kab.) katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Lēmums

Saistošie noteikumi Nr.12

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?