PII Rotaļa

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa” jūlijā plānots uzsākt ēkas renovācijas darbus, kas prasīs audzēkņu pārvietošanu uz citām izglītības iestādēm.

Izglītības pārvalde sadarbībā ar PII “Rotaļa” vadību šobrīd risina jautājumu par 125 audzēkņu uzņemšanu citās pirmsskolas izglītības iestādēs, darba vietu nodrošināšanu pedagogiem un tehniskajam personālam, par materiāltehnisko resursu pārvietošanu un saglabāšanu līdz renovācijas projekta īstenošanas beigām, informēja Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne,

Izglītības pārvaldes vadītājs A. Drelings kopā ar darba grupu ir apmeklējuši Rēzeknes Katoļu pirmsskolas izglītības iestādi,  PII “Rūķītis”, “Auseklītis”, “Namiņš”, “Varavīksne”, “Bitīte”, “Māriņa”, “Vinnijs Pūks”, lai apzinātu situāciju un ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem pārrunātu jautājumu par PII “Rotaļa” bērnu uzņemšanu citās izglītības iestādēs renovācijas darbu laikā no 2022. gada 1. jūlija.

Projekta gaitā paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana, bērnudārza korpusa pagraba pārseguma siltināšana, ieejas mezglu esošo stikla bloku ārsienu fragmentu pilnīga demontāža, jaunu ārsienu izveide no gāzbetona, visu esošo grīdas segumu un durvju nomaiņa, kā arī bērnudārza visu logu nomaiņa. Pašlaik notiek līgumu slēgšanas process ar būvkomersantiem. Pēc līgumu parakstīšanas būs jāveic priekšdarbi būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, ka arī saskaņošanas darbi ar atbildīgajām institūcijām. Jūlijā plānots uzsākt būvdarbus.

Renovācija tiks veikta, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 4.2.2.0/21/A/001 “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vienkāršota atjaunošana, V. Seiles iela 17, Rēzekne”.

NAP ERAF logo

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?