Ar Rēzeknes valstspilsētas domes 16.06.2022. lēmumu Nr. 473 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu J.Tiņanova ielā 80, Rēzeknē” (prot.Nr.4112.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 016 0915 (1.1 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētvides un attīstības pārvalde” telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601 (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”) vai sūtīt uz adresi pvap@rezekne.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Domes lēmums

Darba uzdevums

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?