Rekreācijas centra topošā ēka

Trešdien, 22. jūnijā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un SIA “Arčers” parakstīja vienošanos par 2020. gada 29. septembrī noslēgtā līguma “Rekreācijas centra būvdarbiem, autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu un inženierkomunikāciju izbūvi, Kovšu ezera krastā, Rēzeknē” izbeigšanu.

Būvniecības nozare ir dramatiski izmainījusies pēc 2022. gada 24. februāra, saistībā ar Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā. Proti, pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām tika piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas (publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī), kuras regulāri tiek papildinātas, būtiski ietekmējot tirdzniecības un preču piegādes procesus ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un pasaulē, it īpaši būvniecības jomā. Visā pasaulē tiek atzīts, ka izmaksu krasais pieaugums, kā arī apgrūtinātā materiālu pieejamība (gan ražošanas, gan loģistikas (piegādes) traucējumu rezultātā) ir tiešā cēloņsakarībā ar piemērotajām starptautiskajām sankcijām.

SIA “Arčers” ir uzsvēris, ka būtiskā izmaksu sadārdzinājuma un piegāžu traucējumu dēļ nav vairs iespējams turpināt būvdarbus esošā līguma ietvaros, tāpēc tika parakstīta vienošanās par būvdarbu līguma priekšlaicīgu izbeigšanu.

Kā uzskata Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, vienošanās parakstīšana par priekšlaicīgu būvdarbu līguma termiņa izbeigšanu un jauna iepirkuma izsludināšana par rekreācijas centra būvniecību, ņemot vērā jaunās cenas, ir vienīgais pareizais un pārdomātais lēmums. Pretējā gadījumā, pirmkārt, pilsētai nāksies atgriezt visus no ES struktūrfondiem saņemtos līdzekļus šā projekta īstenošanai un, otrkārt, pilsētai nebūs objekta, kas ir tik ļoti nepieciešams tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai gan Rēzeknē, gan arī visā Latgales reģionā.

Šobrīd pašvaldības speciālisti strādā pie jauna iepirkuma nolikuma izstrādes, un jau tuvākajās dienās tiks izsludināts jauns iepirkums uz atlikušajiem darbiem. Jauna iepirkuma organizēšana un līguma slēgšana projekta termiņus nobīdīs par 4–6 mēnešiem, informēja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks – attīstības un investīciju nodaļas vadītājs Imants Mekša.

Vienošanās paredz, ka SIA “Arčers” līdz jauna līguma parakstīšanai ar iepirkuma rezultātā izraudzīto būvuzņēmēju apsargās objektu un veiks būvdarbu konservāciju, kur tas ir nepieciešams.

Projekts “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai”  Nr. 5.6.2.0/19/I/021 tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

NAP ERAF logo

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?