Met biļetenu urnā

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija no 2022. gada 15. jūlija līdz 10. augustam izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 2022. gada 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanu organizēšanai.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts, kā arī persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja. Viena un tā pati persona, nevar būt vairākās komisijās.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu var iesniegt:

  • personīgi 216. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē),
  • pa pastu (adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601),
  • elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu vk@rezekne.lv.

Uzziņas pa tālruni 646 07604.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?