Zaļais ofiss ārā, nāk vīrietis

Ar Eiropas Savienības atbalstu pārrobežu projekta “Zaļās pilsētas plānošana” partneru sadarbības rezultātā ir tapusi vērtīga un interesanta elektroniskā Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitalizāciju “Pilsētu veidošana”.

Rokasgrāmata paredzēta kā iedvesmas avots un praktiskais ceļvedis pilsētvides un attīstības plānošanas speciālistiem, arhitektiem, projektu vadītājiem – visiem, kuru darbs ir saistīts ar pilsētvides labiekārtošanu, uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī citiem interesentiem.

Mēs katrs vēlamies redzēt savu pilsētu attīstītu, mūsdienīgu, ainaviski pievilcīgu, un lai nomales un mikrorajoni nevis paliktu pamestībā un aizmirstībā, bet gan iekļautos vienotā dizainā un palīdzētu veidot kopīgu, tikai šai vietai un laikam raksturīgu pilsētas seju. Tāpēc ir nepieciešama degradēto teritoriju efektīva un racionāla pārveidošana par pievilcīgām teritorijām gan pilsētu iedzīvotājiem, gan viesiem.

Rokasgrāmata tematiski sadalīta piecās nodaļās:

  • Publiskā telpa – teritoriju un ūdens telpas sociālā aktivizēšana un pieejamība;
  • Vēsturisko objektu revitalizācija un nefunkcionālo zonu aktivizēšana;
  • Zaļās zonas risinājumi un āra elementi;
  • Lietusūdens apsaimniekošana un dabā balstīti risinājumi;
  • IT rīki un inovācijas ainavu attīstībai.

Katrā nodaļā ir apkopoti tēmai atbilstoši veiksmīgi piemēri no daudzām pasaules valstīm (ASV, Kanāda, Vācija, Francija, Spānija, Norvēģija, Zviedrija, Igaunija u.c.), tai skaitā no Latvijas, par to, kā piemirstas, funkcionalitāti zaudējušas un degradētas pilsētas teritorijas, vēsturiskie objekti ir ieguvuši “jaunu elpu”, pārtopot par mūsdienīgiem, zaļiem, funkcionāliem vides objektiem, dizaina elementiem, kas lieliski iekļaujas apkārtējā ainavā.

Kā piemēri no Latvijas pilsētām rokasgrāmatā apskatīti šādi objekti: strūklaku komplekss “Digitālais ūdens aizkars” Ogrē; Ķemeru parka rekonstrukcija un restaurācija; Sporta pils dārzi Rīgā, Ģipša fabrikas rekonstrukcija Ķīpsalā, Rīgā; Vecpilsētas laukums Jēkabpilī; Reņķa dārzs, Dzirnavu laukums un Sarkanmuižas pļava un citi parki Ventspilī.

Grāmatas tapšanā piedalījās ainavu arhitekte, profesore Dr.arch. Natalija Ņitavska, kura strādā nozarē jau vairāk nekā 20 gadus, projektējot dažāda mēroga ainaviskos objektus – parkus, skvērus, publiskās ārtelpas elementus; ainavu arhitekte, teritoriju plānotāja docente Dr.arch. Madara Markova, kura strādā nozarē jau vairāk nekā 10 gadus gan kā projektētāja, gan kā pētniece; ainavu arhitekte Mg.arch. Aiga Spāģe – ainavu arhitektūras doktora studiju programmas studente, guvusi pieredzi zinātniskajās praksēs Igaunijā un Vācijā.

Rokasgrāmatas autori cer, ka šis praktiskais ceļvedis būs reāls atbalsts un sniegs daudzas radošas idejas pilsētu vides plānošanā, lai projektā uzsāktais mūsdienīgais attīstības virziens turpinātos un nestu ieguldījumu nākotnē.

Iepazīsti, izzini, iedvesmojies un radi pats! Veidosim savu pilsētu zaļāku un skaistāku!

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?