Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība jau ziņoja par to, ka jūlijā bija plānots sākt pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” renovācijas darbus, jau bija parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu un paveikti sagatavošanās darbi, lai saņemtu būvatļauju.

Tomēr ņemot vērā to, ka iepirkums tika veikts pirms ģeopolitiskās situācijas izraisītās krīzes pasaulē, kas izraisīja strauju cenu pieaugumu, tai skaitā arī uz būvmateriāliem, iepirkuma konkursā piedāvātā līgumcena vairs nav aktuāla. Līdz ar to ir pieņemts lēmums par līguma laušanu ar būvuzņēmēju. Turklāt Pilsētvides un attīstības pārvaldei jāņem vērā Iepirkumu uzraudzības biroja norādes par to, ka konkrētajā gadījumā nav pamata veikt līguma grozījumus, kas vienkārši palielinātu līgumcenu. Lai neveidotos prettiesiskās darbības, ir nolemts atkārtoti izsludināt atklāto konkursu par būvdarbu veikšanu, lai konkursa rezultātā būvdarbu izmaksas šim objektam būtu aktuālas.

Vēršam iedzīvotāju un, galvenokārt, vecāku, kuru bērni apmeklē PII “Rotaļa”, uzmanību uz to, ka šobrīd uztraukumam nav pamata par renovācijas termiņiem. Tuvākajā laikā tiks izsludināts jauns iepirkums par būvdarbu veikšanu un septembrī būs zināmi tā rezultāti. Oktobrī būvnieki varēs uzsākt darbu. Tā kā darbi ir paredzēti arī iekštelpās, ziemas periods netraucēs darba procesam.

Atgādināsim, ka Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa” paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi, ko Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība īsteno 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa programmā “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. Renovācija tiks veikta, īstenojot Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 4.2.2.0/21/A/001 “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vienkāršota atjaunošana, V. Seiles iela 17, Rēzekne”.

NAP ERAF logo

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?