Šī gada jūnijā tika uzsākti būvdarbi ēkas Zemnieku ielā 16A (pārvalde “Sociālais dienests”) pagrabstāvā, lai izveidotu jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – fizioterapija baseinā.

Fizioterapija baseinā (ūdenī) ir viens no rehabilitācijas veidiem, kuras mērķis mazināt un likvidēt funkcionālos traucējumus un sāpes, relaksēties, noņemt emocionālo un fizisko sasprindzinājumu, stiprināt nervu-maņu sistēmu, dodot iespēju iegūt jaunas emocijas un prasmes, kas ir ļoti svarīgi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ar ūdens vingrinājumu palīdzību mazinās muskuļu stīvums (spriedze) gan rokās, gan kājās, uzlabojas uzmanības noturība, koncentrēšanās un domāšanas spējas.

Realizējot Deinstitucionalizācijas projektu, Rēzeknes pašvaldības Sociālā dienesta redzeslokā ir nonākuši 95 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem būtu nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums – fizioterapija baseinā. Šo bērnu invaliditātes cēloņi ir dažādi un diagnozes ļoti atšķirīgas – autisms, Dauna sindroms, onkoloģiskās saslimšanas, dažādas deformācijas, vairāku diagnožu mutācijas, epilepsijas lēkmes, iedzimtas sirds slimības u. c. Veicot bērnu funkcionālo spēju izvērtējumu, novērojumus, speciālistu slēdzienu izpēti, secināts, ka bērniem ir nepieciešama sociālā rehabilitācija, kas ietver dažāda veida sociālos pakalpojumus – kompleksu veselības uzlabošanai. Viens no šiem pakalpojumiem ir fizioterapija baseinā.

Īstenojot būvdarbus, tiks atjaunots baseins, kurš būs attiecīgi pielāgots fizioterapijas nodarbībām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Baseins nebūs dziļš un būs aprīkots ar pacēlāju, lai pakalpojumu varētu saņemt arī ratiņkrēsla lietotāji, kā arī tiks iegādāts viss nepieciešamais inventārs pakalpojumu sniegšanai. Nodarbības ūdenī notiks gan individuāli, gan grupā sertificēta fizioterapeita uzraudzībā. Plānots, ka pakalpojumu jau varēs saņemt šī gada ziemā.

Būvdarbu veicējs SIA “Latgalija”, būvuzraudzību veic SIA “Marčuks” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Astegro”. Baseina telpu atjaunošanas Zemnieku ielā 16A būvdarbu izmaksas: 241417,36 eiro, būvuzraudzības izmaksas: 2566,41 eiro un autoruzraudzības izmaksas: 1512,50 eiro.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1. kārtas ietvaros.

NAP ERAF logo

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?