Karte no satelīta

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka 2022. gada 11. augusta domes sēdē ir pieņemts lēmums Nr. 536 (protokola Nr.46, 4.punkts) “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 30, Rēzeknē redakcijas apstiprināšanu”, ar kuru ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.14 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 30, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiska daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv vai valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla ĢeoLatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, izmantojot hipersaiti ar unikālo identifikatoru, vai arī klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 219. kab.) katru darba dienu administrācijas darba laikā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?