Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz tās pārvaldnieka amatu.

Atalgojums – 1699 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie pienākumi:

 • piesaistīt investīcijas Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijām ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai;
 • veicināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un iznomāšanu, rūpniecības attīstību, satiksmi, preču eksportu un importu caur Latviju Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
 • vadīt un organizēt iestādes darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību atbilstoši pašvaldību apstiprinātajam kārtējā gada iestādes darbības plānam;
 • pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas apsaimniekošanu, iestādes sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, citiem jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbību.

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā vai tiesību zinātnē;
 • stratēģiskās plānošanas prasme;
 • izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • izpratne par komercdarbības tiesiskajiem jautājumiem;
 • izpratne par pašvaldības darbības principiem;
 • pieredze darba kolektīva vadīšanā ne mazāk kā 2 gadi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir angļu valoda, zināšanas iestādes pārvaldnieka uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis;
 • labas analītiskās, komunikācijas un argumentācijas spējas;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office, interneta pārlūkprogrammas, videokonferenču platformas).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības vīzija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 7. maijam:

 • pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2021. gada 7. maijs);
 • personīgi slēgtā aploksnē Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222. kabinetā;
 • elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv.

Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldnieka amatu”.

Konkursa nolikums

Rēzeknes SEZ pārvaldes nolikums

Amata apraksts

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām ar nolūku nodrošināt atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009259543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” mājaslapā www.rsez.lv. sadaļā „Privātuma politika”.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?