Rēzeknes pilsētas dome izsludina kandidātu publisku pieteikšanos pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes satiksme” valdes locekļa amatam.

Galvenie pienākumi:

 • Sabiedrības vadīšana un pārvaldīšana.
 • Vidējā termiņa attīstības stratēģijas izstrādes un īstenošanas nodrošināšana.
 • Mārketinga stratēģijas iestrādes un īstenošanas nodrošināšana.
 • Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšana, darba procesa plānošana un vadīšana:
  • budžeta plānošana  un finanšu vadība;
  • Latvijas Republikas normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
  • iepirkumu procesu nodrošināšana;
  • uzņēmuma personāla vadības procesa nodrošināšana;
  • sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Prasības:

 • augstākā izglītība transportā, loģistikā vai uzņēmējdarbības, finanšu vai ekonomikas vadībā;
 • ne mazāk, kā trīs gadu pieredze vadošā amatā;
 • pieredze saimnieciskā uzņēmuma vadībā;
 • pieredze stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzībā;
 • pieredze finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē;
 • izpratne par SIA “Rēzeknes satiksme” darbības jomu – sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;
 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību un to pārvaldi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
 • līdera dotības, labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes, lai nodrošinātu kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • atbilstība Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikuma noteiktajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību);
 • dzīvesgājuma apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • kandidāta sagatavots redzējums (līdz trīs lappusēm) par SIA “Rēzeknes Satiksme” attīstības perspektīvām;
 • augstāko izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Informācijai: mēneša atlīdzība (bruto) 2135 eiro.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 1. septembrim:

 • personīgi  vai ar kurjera starpniecību Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, 203. vai 216.kabinetā;
 • elektroniski sūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv  (ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā “Temats” jābūt norādei “Pieteikums konkursam SIA “Rēzeknes satiksme” valdes locekļa amatam”.

Rēzeknes pilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?