Rēzeknes pilsētas dome izsludina atklātu konkursu uz Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja amatu.

Sakarā ar jaunas pārvaldes izveidi Rēzeknes pilsētas dome izsludina konkursu uz tās vadītāja amatu. Atalgojums – 1699 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt pārvaldes administratīvo darbu;
 • koordinēt un kontrolēt pakļautībā esošo nodaļu darbu;
 • noteikt pakļauto darbinieku pienākumus un kontrolēt to izpildi;
 • efektīvi plānot un vadīt pārvaldes finanšu resursus;
 • nodrošināt pilsētas infrastruktūras un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un efektīvu izmantošanu;
 • veicināt finansējuma piesaisti pilsētas attīstības projektu īstenošanai, nodrošināt pašvaldības projektu koncepcijas izstrādi;
 • organizēt pašvaldības attīstības projektu vadīšanu;
 • plānot pašvaldības teritorijas attīstību;
 • veicināt un koordinēt sadarbību projektu realizācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, ārzemju investoriem un nevalstisko sektoru.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā tehniskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība vadības zinātnēs (maģistrā grāds tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • stratēģiskās plānošanas prasme;
 • izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • pieredze vidēja darba kolektīva vadīšanā valsts vai pašvaldības institūcijā ne mazāk kā 3 gadi;
 • pieredze ES projektu īstenošanā pašvaldībā ne mazāk kā 3 gadi;
 • iepriekšēja darba pieredze būvniecības, apsaimniekošanas darba vadībā un organizācijā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas pārvaldes vadītāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 15. jūnijam: personīgi Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas domes 203. kabinetā; pa pastu, ierakstītā vēstulē sūtot uz minēto adresi (pasta zīmogs 2020. gada 15. jūnijs); elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā “Temats” noteikti jābūt norādei “Pieteikums konkursam uz Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja amatu”.

Konkursa nolikums

Rēzeknes pilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?