Rēzeknes valstspilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” izsludina atklātu konkursu projektu vadītāja amatam.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt pārvaldes „Sociālais dienests” un Rēzeknes pilsētas domes īstermiņa un ilgtermiņa attīstības dokumentus un piedalīties to izstrādē (mērķi, uzdevumi, plānotās aktivitātes un to rezultāti), īstenošanā un izvērtēšanā;
 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt projektus, efektīvi plānot un organizēt savu un projekta personāla darbu;
 • apkopot un izplatīt informāciju par Eiropas Savienības fondiem, valsts investīcijām, citām atbalsta programmām, analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • izstrādāt projektu pieteikumus atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, vadīt, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt projektu īstenošanu;
 • sagatavot lēmumu un rīkojumu projektus par jautājumiem, kas saistīti ar projektu izstrādi, līdzfinansējumu, partnerību un tālākvirzīšanu;
 • savas kompetences ietvaros organizēt starpinstitucionālo sadarbību projektu izstrādes un realizācijas procesā, kā arī projektu aprobāciju (diskusijas, prezentācijas, pasākumus, kuri vērsti uz projektu rezultātu izplatīšanu);
 • sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus, organizēt ārvalstu delegāciju vizītes, sagatavot starptautiskajām organizācijām nepieciešamos pārskatus, sadarboties ar citu valstu organizācijām;
 • sagatavot un iesniegt izskatīšanai pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājam priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu un esošo pilnveidošanu, infrastruktūras attīstību, par nepieciešamajiem pasākumiem pārvaldes „Sociālais dienests” darba pilnveidošanai, resursu plānošanai un efektīvai izlietošanai, attīstot Pašvaldības sociālo pakalpojumu sistēmu;
 • piedalīties pārvaldes „Sociālais dienests” ikgadējā budžeta plānošanā, veicot atbilstošu projektu budžeta programmu plānošanu.

Prasības pretendentam:

 • profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Otrā līmeņa augstākā izglītība (piemēram: ekonomikā, finansēs, inženierzinātnēs);
 • pietiekoša kvalifikācija, teorētiskā un praktiskā sagatavotība projektu vadībā un ieviešanā, vispārējo un specifisko prasmju un zināšanu kopums, lai patstāvīgi un kvalificēti pildīt un veikt minētos darba pienākumus. Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • darba pieredze projektu vadībā vismaz 3 gadi, kvalifikācijas paaugstināšana, semināri, darba pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām;
 • sadarbības pieredze ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, spēja orientēties pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju darbībā;
 • normatīvo aktu pārzināšana sociālo pakalpojumu un projektu vadības jomā;
 • spēja analizēt Pārvaldes struktūru un pielāgot to projektu un programmu vadīšanas vajadzībām;
 • spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus par projekta gaitu.
 • komunikabilitāte, labas organizatoriskās prasmes, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt, risināt konfliktsituācijas, spēja organizēt citus darbiniekus;
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās;
 • zināšanas dokumentu pārvaldības darba organizācijā un norisē;
 • spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās – pārvaldīt angļu un krievu valodas.

Atalgojums – 1008 eiro.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi;
 • pretendenta sagatavotā koncepcija par sociālo pakalpojumu attīstību Rēzeknes pilsētā.

Dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Sociālajā dienestā 1. stāvā, 110. kabinetā (iepriekš sazinoties pa tālruni 28325707);
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes valstspilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 22. novembrim.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?