Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde “Sociālais dienests” aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistus (3 vakances uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība (var būt students);
 • normatīvo aktu pārzināšana sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas, spēja sadarboties ar citiem darbiniekiem;
 • jāprot interpretēt klienta verbālo un neverbālo uzvedību, jāzina personības teorijas un diagnostikas metodes;
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem, prasme risināt konfliktsituācijas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās;
 • zināšanas dokumentu pārvaldības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • informēt klientus par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ka arī informēt klientus par mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību;
 • veidot un uzturēt kontaktu ar klientiem, respektēt klientu personīgo dzīvi un uzskatus, pieprasīt un apkopot informāciju par klientiem, par viņu vajadzībām;
 • pieņemt, reģistrēt, izvērtēt klientu iesniegumus, iztikas līdzekļu deklarācijas un citus dokumentus, pārbaudīt klientu sniegtās informācijas patiesumu;
 • veikt mājokļa pabalsta un atbalsta mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai aprēķinu, ievadīt to Sociālās palīdzības administrēšanas datorprogrammā SOPA;
 • sagatavot lēmumu projektus par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai un mājokļa pabalsta piešķiršanu;
 • veikt mājsaimniecību dzīvesvietu apsekošanu. Ievadīt Sociālās palīdzības administrēšanas datorprogrammā SOPA atbalstus.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku (līdz 30.06.2023.);
 • stabilu atalgojumu – 673 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Sociālajā dienestā 1. stāvā, 110. kabinetā;
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde „Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601.

Pieteikšanās termiņš: 26.09.2022.

Tālrunis uzziņām: 29214429

Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina darbā apkopēju.

Darba vieta: Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē.

Prasības:

 • vismaz pamatizglītība;
 • veikt telpu uzkopšanu atbilstoši sanitārajām un higiēnas prasībām;
 • godprātīga attieksme pret veicamo darbu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darba samaksa: 500,00 euro/bruto.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV) lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 30. septembrim Centrālajā bibliotēkā Atbrīvošanas alejā 81 vai sūtot uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv. Tālrunis: 29446654.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Iepirkumu nodaļas jurista amatu.

Galvenie pienākumi:

 • sekmēt likumības nostiprināšanu pašvaldībā publisko iepirkumu jomā, kā arī nodrošināt publisko iepirkumu norisi;
 • izstrādāt publisko iepirkumu dokumentāciju (publisko iepirkumu nolikumu, līgumu projekti);
 • sniegt metodoloģisku atbalstu (konsultācijas) iepirkumu plānošanā un iepirkumu dokumentu sagatavošanā pašvaldības administrācijas, nozaru pārvalžu, iestāžu, aģentūras un kapitālsabiedrību speciālistiem;
 • gatavot pārskatu, paskaidrojuma vēstuļu un citu materiālu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesu instancēs pašvaldības interešu aizsardzībai, kā arī pārstāvēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
 • sniegt priekšlikumus un atzinumus kompetentajām iestādēm par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publiskos iepirkumus un to grozījumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā/akadēmiskā izglītība – bakalaura grāds tiesību zinātnē;
 • vismaz divu gadu pieredze publisko iepirkumu jomā un darbā ar citiem juridiskiem jautājumiem;
 • pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • valsts pārvaldes darbības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, it īpaši to, kas saistīti ar publisko iepirkumu jomu;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Atalgojums – 1190 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Pieteikumu amatam pretendents var iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē. Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums konkursam uz Iepirkumu nodaļas jurista amatu”.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 1. oktobrim.

Rēzeknes valstspilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informācija par personas datu apstrādi – vietnē www.rezekne.lv.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?